Ziņas

Visā Latvijā par digitālajiem aģentiem kļuvuši jau 5000 cilvēku

Programmas “Mana Latvija. Dari digitāli!” organizētajās digitālo aģentu mācībās no 2018. gada aprīļa līdz šim brīdim piedalījušies vairāk nekā 5000 cilvēku – bibliotekāri, skolotāji, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tiesu darbinieki un žurnālisti.

Kopumā līdz šim mācījušies programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli” digitālo aģentu mācībās piedalījušies 1444 bibliotekāri, 1364 skolotāji, 2196 valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki un 16 žurnālisti. Valsts un pašvaldību iestāžu vidū visvairāk digitālo aģentu ir Nodarbinātības valsts aģentūrā – mācībās piedalījušies 337 aģentūras speciālisti. Tikpat aktīvi mācībās ir iesaistījusies arī Tiesu administrācija, kur digitālo aģentu lomu uzņēmušies 333 tiesu un zemesgrāmatu darbinieki. Vairāk nekā 250 digitālo aģentu sastopami arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās.

“Digitālajiem aģentiem ir būtiska loma, gan palīdzot veicināt elektronisko pakalpojumu izmantošanu, gan iedvesmojot un atbalstot līdzcilvēkus spert pirmos soļu e-vidē. Tiem, kas ar digitālajām lietām ir uz “jūs”, vissvarīgākais ir tieši pirmais atbalsts, padoms un iedrošinājums. Un, ja blakus ir zinošs speciālists, vienalga – bibliotekārs, iestādes darbinieks, tuvinieks, kaimiņš – e-pakalpojumu pasaules apgūšana kļūst daudz drošāka,” apstiprina Āris Dzērvāns, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos.

Digitālie aģenti ir programmas vēstneši, kas ne tikai paši ir apguvuši un izmanto valsts iestāžu piedāvātos e-risinājumus dzīves situāciju risināšanā, bet arī iedvesmo un māca to izmantošanu līdzcilvēkiem. Viņi gūst zināšanas par noteiktās dzīves situācijās noderīgiem valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem, to lietošanas soļiem un priekšrocībām, personas apliecības (eID kartes), e-paraksta un e-adreses izmantošanu, kā arī tiek informēti par personas datu aizsardzības principiem un drošību internetā.

Lai digitālajiem aģentiem izveidotu iespējami kvalitatīvāku mācību saturu un materiālus, to izstrādē ir iesaistītas valsts un pašvaldību iestādes, kuru nodrošinātie e-risinājumi iekļauti dzīves situāciju aprakstos. Vietnē daridigitaliarhivs.lv pašlaik publicēti 40 dzīves situāciju apraksti, kurus ikviens var izmantot, lai labāk orientētos vairāk nekā 700 Latvijā pieejamo e-pakalpojumu klāstā.

Mācības digitālajiem aģentiem tika uzsāktas 2018. gada pavasarī. Līdz 2020. gada vidum plānots mācīt 6000 digitālo aģentu. Plašāka informācija par digitālajiem aģentiem un digitālo aģentu karte pieejama programmas vietnē daridigitaliarhivs.lv