Ziņas

Vienotie klientu apkalpošanas centri – iespēja vairāku iestāžu pakalpojumus saņemt vienuviet

Ārkārtējās situācijas laikā iestādes valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu pārvirzīja no klientu apkalpošanas klātienē uz apkalpošanu attālinātā režīmā. Arī pēc ierobežojumu atcelšanas arvien lielākā daļa sabiedrības valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus un konsultācijas vēlas saņemt attālināti – elektroniski vai pa telefonu. Tomēr arvien ir gadījumi, kad nepieciešams kādu iestādi apmeklēt klātienē. Tad noderīgi ir Vienotie valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centri, kuros vienuviet iespējams pieteikt dažādu iestāžu pakalpojumus. 

Lielākie pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Valsts ieņēmumu dienests (VID), Valsts zemes dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un citi, arī pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanās ir ierobežojušas klientu klātienes apmeklējumus, ieviešot pieņemšanu pieraksta kārtībā. Vairāku iestāžu pakalpojumu pieejamība vienuviet ļauj plānot savu laiku, un nav nepieciešams vairākas reizes viesoties iestādēs un sastapties ar citiem cilvēkiem, kas nav mazsvarīgi, rūpējoties par savu veselību un drošību.

Visā Latvijā – 120 vienotie klientu apkalpošanas centri

Šobrīd pieprasītākos valsts pārvaldes pakalpojumus iedzīvotāji var pieteikt 120 Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros 91 pašvaldībā. Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru speciālisti sniedz informāciju par valsts pārvaldes pakalpojumiem gan klātienē, gan telefoniski, gan e-pastā, klātienē pieņem pieteikumus un nodrošina atbalstu e-pakalpojumu pieteikšanai, e-paraksta un e-adreses lietošanai.

Tāpat klientu apkalpošanas centros atrodas brīvpieejas datori, kurus ikviens apmeklētājs var izmantot, lai patstāvīgi vai ar klientu apkalpošanas centra speciālista palīdzību pieteiktu pakalpojumu elektroniski. Tuvāko klientu apkalpošanas centru var atrast Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē.

Analizējot pakalpojumu pieteikšanas kanālus pirms un pēc ārkārtējās situācijas, secināts, ka pieaudzis zvanu un elektroniskās sarakstes skaits, savukārt mazinājies klātienes apmeklējumu skaits. Kopumā visā pakalpojumu centru tīklā sniegti ap 75 000 pakalpojumi, to skaitā, apkalpoti ap 26 000 iedzīvotāju zvani portāla Latvija.lv atbalsta dienestam, pieņemti vairāk nekā 19 000 pieteikumi un sniegts atbalsts ap 30 000 e-pakalpojumu pieteikšanā.

Trīs iestāžu pakalpojumi vienuviet – arī Rīgā

Arī Rīgā jau kopš 2015. gada darbojas Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs – tas atrodas Talejas ielā 1, kas vairāk pazīstama kā VID galvenā ēka. Šeit iedzīvotājiem ir iespēja vienkopus pieteikt  VSAA, Valsts darba inspekcijas (VDI) un VID pakalpojumus. Tas dod iespēju iedzīvotājiem vienkopus risināt vairākas dzīves situācijas, netērējot laiku katras iestādes apmeklēšanai atsevišķi.

VSAA – klātienē Talejas ielā vai elektroniski 

Rīgā, Talejas ielā 1, iespējams saņemt visus VSAA pakalpojumus. VSAA gan aicina klātienes apmeklējumu izmantot tikai tad, ja pakalpojuma pieteikšanai nepieciešams iesniegt/uzrādīt dokumentu oriģinālus, piemēram, pieprasot vecuma pensiju vai bezdarbnieka pabalstu, kad jāiesniedz dokumenti stāža pierādīšanai. VSAA klientu apkalpošanu klātienē veic tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Lai vienotos par apmeklējuma laiku, VSAA aicina zvanīt pa tālruni 67185601 vai rakstīt e-pastu vidzeme@vsaa.gov.lv. VSAA vērš uzmanību, ka Talejas ielā 1 nav pieejama pasta kastīte iesniegumiem, atšķirībā no citiem VSAA klientu apkalpošanas centriem.

Vienlaikus VSAA iesaka pakalpojumus turpināt pieprasīt elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” vai izmantojot „E-iesniegums iestādei”. Pakalpojumu pieteikšana elektroniski iespējama jebkurā laikā, tai skaitā vakaros un brīvdienās, līdz ar to nav nepieciešams pielāgoties iestādes darba laikam. Pakalpojumu pieteikšana elektroniski portālā Latvija.lv ir bez maksas, e-pakalpojumus var pieteikt gan izmantojot datoru, gan mobilo tālruni, gan planšetdatoru, nepieciešams tikai interneta pieslēgums un autentifikācijas rīki (internetbankas dati, eID karte ar eParakstu vai mobilā lietotne eParaksts mobile).

VDI konsultācijas darba tiesībās un darba aizsardzībā

VDI Konsultatīvā centra amatpersonas Rīgā, Talejas ielā 1, sniedz klātienes konsultācijas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos, apmeklētājiem iepriekš pierakstoties (tālrunis 28346718). Tāpat šajā centrā pieņem iesniegumus par iespējamiem pārkāpumiem darba tiesību un darba aizsardzības jomā. Par klātienes konsultāciju iespējām reģionos var uzzināt VDI tīmekļvietnē: http://www.vdi.gov.lv/lv/kontakti/.

VDI konsultācijas var saņemt, arī zvanot pa tālruņiem 67186522 vai 24777997 (uz šo numuru īpaši ieteicams zvanīt sakaru operatora “Bite” klientiem, lai nerastos papildu izmaksas), bet elektroniski – rakstot uz e-pasta adresi vdi@vdi.gov.lv.

VDI pakalpojumi ir pieejami arī portālā Latvija.lv, piemēram, iespējams iesniegt iesniegumu, ziņot par nelaimes gadījumu darbavietā, nosūtīt VDI reģistrēšanai izmeklēšanas aktu par darbā notikušu nelaimes gadījumu, ja nelaimes gadījumā cietušā veselības traucējumi nav smagi. Šie un citi VDI e-pakalpojumi ļauj gan darbiniekiem, gan darba devējiem samazināt laiku un izmaksas, kas nepieciešams papīra dokumentu sagatavošanai, nosūtīšanai pa pastu vai nogādāšanai iestādē klātienē. E-pakalpojumi ir bez maksas.