Ziņas

VARAM un nevalstisko organizāciju līderi paraksta memorandu par Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju veicināšanu

Programmas “Dari digitāli” ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un 14  nevalstisko organizāciju (NVO) līderi 8. oktobrī parakstīja Sadarbības memorandu par Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju digitālo prasmju veicināšanu. Līdz ar Sadarbības memoranda parakstīšanu tiek uzsākta komunikācijas kampaņa, kuras mērķis ir aktualizēt digitālo risinājumu iespējas valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanai.

Mūsdienu tehnoloģiskie risinājumi ļauj valsts un pašvaldību iestādēm kļūt modernākām, bet to pakalpojumiem – ērtākiem un pieejamākiem ikvienam iedzīvotājam ne vien klātienē, bet arī attālināti. Tomēr saskaņā ar Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) 2020. gada datiem tikai 43% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir vismaz digitālās pamatprasmes (Eiropas Savienības vidējais rādītājs – 58%), un tikai 24% ir augstas digitālās prasmes (Eiropas Savienības vidējais rādītājs – 33%), kas Latviju ierindo zem citu Baltijas valstu un Eiropas Savienības valstu vidējā vērtējuma.

VARAM un NVO pārstāvju parakstītais Sadarbības memorands sniegs sabiedrībai plašākas iespējas saņemt palīdzību e-risinājumu lietošanā: programmas “Dari digitāli” ietvaros apmācīti digitālie līderi – NVO biedri, darbinieki un dalībnieki – nodrošinās būtisku atbalstu, lai attīstītu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju digitālās prasmes un spēju izmantot valsts un pašvaldību iestāžu piedāvātos elektroniskos risinājumus, kā arī informētu par iespējām, kurus tie nodrošina. Savukārt sadarbības programmā iesaistītajām NVO tiks nodrošinātas ne tikai bezmaksas mācības, bet arī komunikācijas atbalsts valsts un pašvaldību e-risinājumu lietošanas veicināšanā.

Memorandu parakstījušas tādas nevalstiskās organizācijas kā Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija, Latvijas Samariešu apvienība, Latvijas Sarkanais Krusts, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija, Latvijas Nedzirdīgo savienība, Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA), Latvijas Darba devēju konfederācija, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Mežu īpašnieku biedrība, Latvijas Kinoloģiskā Federācija, “Junior Achievement Latvia”, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), RISEBA Alumni, Latvijas Jaunatnes padome (LJP), Latvijas Interneta asociācija (LIA) un Kurzemes tūrisma asociācija. Sadarbības memorands ir atvērts arī citām NVO, kas vēlas tam pievienoties.

“Būtisks faktors ilgtspējīgai Latvijas attīstībai ir izglītotas un digitāli prasmīgas sabiedrības veidošana, kas ir arī Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pamatā. Digitālo prasmju paaugstināšana tieši sekmē dažādas sabiedrībai vēlamas pārmaiņas: gan sabiedrības iesaisti valsts pārvaldes procesos, gan augstāku konkurētspēju un uzņēmēju iespējas izstrādāt veiksmīgākus pakalpojumus un risinājumus,” norāda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (A/P!).

Kā uzsver Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons valdes loceklis Ivars Balodis: “Covid-19 pandēmija spilgti izgaismoja digitālo iemaņu trūkumu dažādās sabiedrības grupās. Tostarp īpaši skaudri šīs pārmaiņas skāra cilvēkus ar invaliditāti. Daudzi no tiem nekad līdz šim nebija saskārušies ar nepieciešamību veikt rēķinu apmaksu vai oficiālo saziņu ar dažādām iestādēm attālināti. Nereti cilvēku digitālās prasmes aprobežojas ar sociālo tīklu vai e-pasta vietņu lietojumu, taču nopietnāku darbību veikšana raisa bailes un satraukumu par iespējamo neizdošanos. Šo situāciju nevar atstāt bez ievērības, tādēļ Sadarbības memoranda parakstīšana ir būtisks solis ceļā uz elektronisko pakalpojumu un digitālo prasmju pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim.”

Sadarbības ietvaros plānots īstenot pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju un uzņēmēju digitālās prasmes un spēju efektīvi, patstāvīgi un droši tās izmantot savstarpējā saziņā, darba vidē, pakalpojumu saņemšanā, sadarbībā ar valsti un pilsoniskajā līdzdalībā. Ne mazāk būtiski ir uzlabot digitālo drošību un uzticamību, lai iedzīvotāji un uzņēmēji prastu izmantot uzticamus elektroniskos identifikācijas līdzekļus, kā arī pārzinātu personu datu un citu tiesību efektīvu aizsardzību digitālajā vidē. NVO pārstāvji palīdzēs izglītot un informēt sabiedrību par valsts un pašvaldību e-risinājumiem un to izmantošanas priekšrocībām, elektronisko identitāti un drošiem autentifikācijas procesiem, droša elektroniskā paraksta izmantošanu, oficiālo elektronisko adresi, digitālo drošību un personas datu aizsardzību.

Līdz ar Sadarbības memoranda parakstīšanu tiek uzsākta arī informatīva komunikācijas kampaņa “Latvija nākamajā līmenī”, kuras mērķis ir rosināt sabiedrību izmantot valsts un pašvaldību iestāžu e-risinājumu iespējas. Lai veicinātu sabiedrības digitālās prasmes, VARAM programmas “Dari digitāli” ietvaros apmācīs 2000 digitālo līderu – skolotājus, valsts un pašvaldību darbiniekus, reģionālo kopienu un interešu grupu formālos un neformālos līderus u. c., kas pēc tam šīs zināšanas un prasmes varēs nodot tālāk savās kopienās. Mācības tiks uzsāktas drīzumā.

Iepazīties ar Sadarbības memorandu.