Valsts pārvaldes tīmekļvietnes kļūs vieglāk piekļūstamas

Valsts pārvaldes tīmekļvietnes kļūs vieglāk piekļūstamas

Informācija medijiem

25.09.2020.

Lai sabiedrībai būtu pēc iespējas ērtāk atrast sev nepieciešamo informāciju valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnēs, izstrādāti vienoti standarti informācijas sagatavošanai un ievietošanai tīmekļvietnēs. Tie paredz, ka vietnēs esošais saturs jāveido viegli uztverams un jānodrošina ērta piekļuve no jebkuras ierīces – datora, planšetes, viedtālruņa, kā arī no dažādām palīgierīcēm, piemēram, no elektroniskā mašīnlasītāja, lai valsts pārvaldes tīmekļvietnēs publicētā informācija kļūtu pieejama un izmantojama visiem lietotājiem, īpaši personām ar invaliditāti, senioriem un tādām lietotāju grupām, kam nepieciešama atsevišķa pieeja informācijas nodošanā.

23. septembrī stājās spēkā ES Parlamenta un Padomes direktīva par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību un informācijas atkalizmantošanu. Tās mērķis ir panākt, lai ikviens interneta lietotājs spētu uztvert, lietot un saprast publiskā sektora tīmekļvietnes un mobilās lietotnes. Tādēļ visu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu saturam jābūt izstrādātam tā, lai to ērti varētu lietot arī kopā ar dažādām palīgtehnoloģijām, piemēram ekrāna nolasītājiem. Direktīvas prasības iekļautas Ministru kabineta noteikumos „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, izveidojot vienotus pamatprincipus valsts pārvaldes iestādēm darbam ar tīmekļvietņu saturu. 

Tīmekļvietņu piekļūstamības nodrošināšana balstās uz četriem saistītiem principiem – uztveramība, darbināmība, saprotamība un robustums. Tie palīdzēs valsts pārvaldes tīmekļvietnēs publicētajai informācijai kļūt pieejamai un izmantojamai visiem lietotājiem, īpaši personām ar invaliditāti, senioriem un tādām lietotāju grupām, kam nepieciešama atsevišķa pieeja informācijas nodošanā. 

Lai pārliecinātos, ka iestādes tīmekļvietnes saturs ir atbilstošs prasībām, tiek paredzēts, ka tām ik gadu jāveic tīmekļvietņu pašvērtējums pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātās metodikas. VARAM šā gada sākumā apkopoja iestāžu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu sarakstu, kuras jāpielāgo jaunajām prasībām. Kopumā apzinātas 800 tīmekļvietnes un 40 mobilās lietotnes (gan iestāžu, gan pašvaldību). Saraksts publicēts Latvijas Atvērto datu portālā (https://data.gov.lv/lv), ko ik gadu papildinās un precizēs. Iestādēm pašām savukārt jāveic savu tīmekļvietņu izvērtējums, lai noteiktu to atbilstību piekļuves prasībām. Bet no nākamā gada sākuma VARAM  centralizēti izlases veidā ik gadu nodrošinās iestāžu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu padziļinātus auditus. 

Lai uzlabotu valsts pārvaldes radītās informācijas lietojamību iedzīvotājiem, Valsts kanceleja Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma ietvaros ir radījusi Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienoto platformu. Šobrīd jau 16 valsts iestādes izveidojušas savas tīmekļvietnes, balstoties pēc šīs platformas vadlīnijām. Paredzams, ka līdz šī gada beigām platformā tiks izvietotas jau vismaz 60 tīmekļvietnes. Vienotā platforma nodrošinās efektīvu resursu izlietojumu valsts pārvaldē, kas skar tīmekļvietņu izveidi, centralizētu tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī atvieglos turpmāko vietņu administrēšanu. Tāpat valsts pārvaldes iestādēm tīmekļvietnēs būs jāpublicē paziņojums, iekļaujot informāciju par tīmekļvietnes piekļūstamības statusu, veiktajiem izvērtējumiem, kontaktpersonu, ar ko sazināties iestādē, kā arī sūdzību iesniegšanas kārtību.

Plašāka informācija par tīmekļvietņu vienoto platformu un piekļūstamības prasībām pieejama VARAM un Valsts kancelejas tīmekļvietnēs.

Informāciju sagatavoja: 

Vita Krieviņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV 1494

Tālr.: 67026533

E-pasts: prese@varam.gov.lv

Integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju – fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas, sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir iespējams atrisināt vienuviet internetā – portālā Latvija.lv. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti. Digitālie aģenti konsultēs sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Plašāka informācija par mācībām un to norisi pieejama portāla Latvija.lv atbalsta vietnē – https://daridigitaliarhivs.lv/.

pastedGraphic.png

Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.