Ziņas

Valsts pārvaldē palielinājies elektronisko pakalpojumu un elektronisko dokumentu skaits

13.decembrī, Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) prezentēja Latvijas e-indeksa 2019 mērījuma jaunākos datus un sveica augstāko rezultātu ieguvējus – organizācijas, kas sasniegušas labākos rezultātus digitālo iespēju izmantošanā savā ikdienā un pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem. 2019.gada e-indeksa rezultāti atklāj, ka palielinājies sniegto pakalpojumu īpatsvars, tostarp elektroniski. Kopumā ir sniegti 26,4 milj. pakalpojumi, tostarp tiešās pārvaldes iestādēs sniegti 26,2 milj. pakalpojumi no tiem 73% elektroniski (pērn 40,2%). Pašvaldības sniegušas 210 tūkst. pakalpojumu no desmit vērtētajiem 27,3% elektroniski.

Rezultāti rāda, ka turpina pieaugt elektronisko dokumentu skaits – 42% tiešās pārvaldes iestādēs un 23% – pašvaldībās, vairākām iestādēm sasniedzot pat 90% elektronizācijas līmeni. Tiešās pārvaldes iestādēs no 2,5 milj. nosūtītajiem dokumentiem, 1,03 milj. nosūtīti elektroniski (pērn 770 tūkst.). Pašvaldībās nosūtīts apmēram 1.milj. dokumentu, apmēram 250 tūkst. no tiem elektroniski.

“Ir patiess gandarījums, ka kopvērtējumā Latvijas e-indeksa digitālais līmenis pieaug, gan tiešo valsts pārvalžu iestāžu, gan pašvaldību sektorā. Pozitīvi, ka iestādes aizvien vairāk pāriet uz vienotiem risinājumiem resora ietvaros, piemēram, dokumentu pārvaldības un personālvadības sistēmu ieviešanā, tas ļauj iestādēm kļūt efektīvākām un mazina administratīvo slogu.  Jāsaka paldies arī tām iestādēm, kuras ir veikušas klientu apmierinātības mērījumus: tiešās pārvaldes iestādēs –  54% un pašvaldībās – 40%. Tas mums ļaus vēl vairāk apzināties un saprast klientu un pakalpojumu galaprodukta vajadzības. Savukārt, uzlabojot un pilnveidojot darbinieku IKT prasmes, spēsim efektīvāk ieviest kā jaunus digitālos rīkus, tā pakalpojumus iedzīvotājiem,” saka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce.

E-indeksa mērījuma dati atklāj, ka augusi arī sociālo mediju loma iestāžu saziņā ar iedzīvotājiem. Twitter, Facebook, Instagram ir kā ierasta ikdienas darba sastāvdaļa. 71% valsts iestāžu un 93% pašvaldību dod priekšroku sava konta aktīvai uzturēšanai  Facebook platformā, savukārt Twitter platforma ir populāra 77% tiešās pārvaldes iestādēm un 43% pašvaldībām.

Pēc pētījuma datiem 39% iestādes un 51% pašvaldību tīmekļvietnes ir draudzīgas mobilajām ierīcēm. Tāpat novērota pozitīva tendence tīmekļvietņu piekļūstamības pilnveidei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Arvien vairāk klientu centros ir pieejams dators un darbinieks/konsultants palīdzības sniegšanā e-pakalpojumu izmantošanā.

Apbalvojumus ar visaugstāko digitālā brieduma līmeni ministriju grupā saņēma: Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Finanšu ministrija. Līderes valsts tiešās pārvaldes iestāžu grupā: Valsts zemes dienests, Centrālā statistikas pārvalde, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra. Tikmēr pašvaldību sektorā kā digitalizētākās izrādījās: Ventspils pilsētas pašvaldība nacionālas nozīmes attīstības centru grupā, Siguldas novada pašvaldība reģionālās nozīmes attīstības centru grupā, Ozolnieku novada pašvaldība novadu nozīmes attīstības centru grupā.

E-indekss ir valsts iestāžu un pašvaldību digitālās brieduma novērtējums, kas sniedz novērtējumu, cik aktīvi un atbilstoši organizācijas pielieto mūsdienu tehnoloģijas un darbības prakses, lai pilnveidotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī organizāciju darbības efektivitāti un draudzīgumu videi. E-indeksa mērķis ir sekmēt mūsdienu tehnoloģiju visaptverošu un atbilstošu pielietošanu valsts iestāžu un pašvaldību darbā un publisko pakalpojumu nodrošināšanā, atbilstoši labas pārvaldības principiem

E-indeksa mērījumu VARAM veic jau piekto gadu.

 

Sīkāk ar pētījuma datiem var iepazīties tīmekļvietnē – https://daridigitaliarhivs.lv/e-indeksa-rezultati/