Ziņas

Portāla Latvija.lv lietotāju aptaujas rezultāti un secinājumi

Valsts pārvaldes iestādes dienu no dienas aktīvi strādā pie tā, lai ieviestu jaunas tehnoloģijas un modernizētu procesus, kā arī atvieglotu un vienkāršotu iedzīvotāju, uzņēmēju un valsts pārvaldes darbinieku ikdienu. Viens no plānotajiem uzlabojumiem – portāla Latvija.lv mobilā risinājuma izstrāde. 

Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli, 2022. gada septembrī tika veikta Latvija.lv lietotāju ekspresaptauja*, kuras mērķis bija  pārliecināties par mobilā risinājuma izstrādes nepieciešamību un izprast portāla lietotāju vajadzības un paradumus. Aptaujas rezultāti rāda, ka 48% Latvijas iedzīvotāju apmeklē Latvija.lv, lai izmantotu valsts pārvaldes e-pakalpojumus, savukārt 16% norādījuši, ka šajā portālā meklē informāciju par valsts pārvaldes pakalpojumiem (gan klātienes pakalpojumiem, gan e-pakalpojumiem). Pēc aptaujas datiem 44% iedzīvotāju apmeklē šo portālu reizi mēnesī vai biežāk, bet 45% – vienu līdz trīs reizes gadā. 

Kā galvenās funkcijas, kuras būtu jāiekļauj Latvija.lv mobilajā risinājumā, aptaujātie minējuši tādas iespējas kā vienkopus aplūkot savus datus no dažādām valsts informācijas sistēmām, veikt apmaksu par pakalpojumiem (gan e-pakalpojumiem, gan tiem, kuri nav elektronizēti), kā arī saņemt informāciju un aprakstus par valsts pārvaldes pakalpojumiem. Respondenti norādījuši, ka vēlētos arī saņemt paziņojumus mobilajā lietotnē par proaktīviem valsts pārvaldes pakalpojumiem. 

Lai aktualizētu un apvienotu valsts un privātā sektora spēkus, zināšanas, pieredzi un risinājumus, kā arī saziņu starp valsti un iedzīvotājiem padarītu ērtāku, 29. septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pulcēja mobilo lietotņu izstrādes, biznesa vides, dizaina un lietotāju pieredzes ekspertus uz kopīgu domapmaiņu. 

Izmantojot savas zināšanas un nozarē gūto pieredzi, eksperti diskutēja un meklēja piemērotākos risinājumus lietones izstrādei, ņemot vērā gan lietotāju aptaujā gūtos datus, gan šī brīža tendences tehnoloģiju pasaulē. Būtiskākais secinājums, par kuru eksperti bija vienisprātis, – ir nepieciešama intuitīva mobilā lietotne, kas pielāgojas indivīda vajadzībām.

Domapmaiņā sadarbojās tehnoloģiju nozares eksperti no SIA “Datigroup”, SIA “Helve”, biedrības “Riga TechGirls”, “Tet”, SIA “New Black”, SIA “Toggl Track”, SIA “LMT”, SIA “Mobilly”, kā arī VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Valsts reģionālās attīstības aģentūras un VARAM. 

*Aptauja īstenota tiešsaistē no 2022. gada 15. līdz 27. septembrim, aptaujājot 134 respondentus.