Ziņas

Par svarīgākajiem e-adreses ieguvumiem iedzīvotāji uzskata mobilitāti un finanšu ietaupījumu

Saziņa ar e-adreses starpniecību ļauj būt mobiliem, ietaupa laiku un finanses, kā arī iespēju atteikties no ierakstītām vēstulēm – šādus argumentus minējuši respondenti, kuri piedalījās 2020.gada janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar pētījumu centra SKDS veiktajā iedzīvotāju aptaujā.

E-adresi kopš 2018. gada jūnija savstarpējai saziņai izmanto visas valsts iestādes. 2018. gada rudenī e-adresi sāka izmantot arī pašvaldības, bet no 2019 gada 1. janvāra savu e-adresi var izveidot ikviens interesents – gan fiziskas, gan juridiskas personas. Šā gada sākumā e-adreses lietotāju pulkam pievienojās Augstākā tiesa, Satversmes tiesa un zvērināti tiesu izpildītāji.

Lai uzzinātu, kas cilvēkus mudinājis izveidot e-adresi, ko uzskata par lielākajiem ieguvumiem e-adreses lietošanā, kādos kanālos iegūta informācija par e-adresi u.c., 2020.gada janvārī tika organizēta iedzīvotāju aptauja.

Lielākā daļa respondentu uzskata, ka liels ieguvums no e-adreses lietošanas ir laika un resursu ietaupījums – šādu atbildi snieguši 63% aptaujāto.  61% minējuši, ka e-adrese ļauj  būt mobilam un saņemt oficiālās ziņas elektroniski jebkurā laikā, savukārt 55% atzīmējuši, ka e-adreses izmantošana aizstāj ierakstītu vēstuļu apriti.

Atbildot uz jautājumu – kas pamudinājis izveidot e-adresi, 66% aptaujas dalībnieku, kuri jau izmanto e-adresi, norādījuši, ka tas nepieciešams ikdienas darbā, lai sazinātos ar valsts iestādēm. 38% respondentu e-adresi izveidojuši, jo vēlējušies  izmēģināt jauno rīku, ko piedāvā valsts, bet vēl 9% norādījuši, ka e-adreses izveidošanas iemesls bijusi informācija, ka ar laiku šīs platformas lietošana būs obligāta.  Iedzīvotāji arī norādījuši, ka e-adreses izveidošanas iemesls bijusi vēlme izmantot mūsdienīgu saziņas rīku, draugu pamudinājums vai arī fakts, ka nedzīvo deklarētajā adresē un tādēļ var nesaņemt ierakstītās vēstules, kas sūtītas pa pastu.  E-adrese dod iespēju iedzīvotājiem elektroniski sazināties ar visām valsts un pašvaldību iestādēm, nosūtīt iesniegumus, saņemt no iestādēm atbildes un lēmumus, piemēram, paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli u.c. Vislabāk informēti par e-adresi ir iedzīvotāji 35 – 44 gadu vecuma grupā, tie, kuriem ir augstākā izglītība, publiskajā sektorā strādājošie, kā arī iedzīvotāji ar augstiem vai vidēji augstiem ienākumiem. Analizējot sniegtās atbildes pēc atbilžu sniedzēju dzīvesvietas, vislabāk informēti par e-adresi ir Kurzemē un ārpus pilsētām dzīvojošie.  

Savu e-adresi var izveidot portālā Latvija.lv, izmantojot personas apliecību (eID karti), mobilo lietotni eParaksts mobile vai eParaksts karti juridiskām personām. Iedzīvotāji e-adresi var izveidot portālā Latvija.lv. Vairāk par e-adresi var uzzināt vietnē daridigitaliarhivs.lv sadaļā “E-adrese”.