Ziņas

Par integrētās komunikācijas un mācību programmas “Mana Latvija.lv Dari digitāli!” norisi

Lai veicinātu digitālo prasmju un zināšanu apguvi un valsts izstrādāto risinājumu plašāku izmantošanu, 2018.gada 18. aprīlī tika uzsākta integrētās komunikācijas un mācību programma “Mana Latvija.lv Dari digitāli!”, kuras laikā tiek īstenoti komunikācijas un mācību pasākumi. Paldies ikvienam, kurš piedalās aktivitātēs – apmeklējot programmas pasākumus klātienē vai tiešsaistē, iesaistoties digitālo aģentu mācībās un sniedzot priekšlikumus e-pakalpojumu pilnveidei. Īpaši pateicamies visiem tiem, kuri risina savas dzīves situācijas digitāli un iedrošina to darīt arī pārējos. Jebkāda veida un līmeņa iesaiste mums ir nozīmīga, lai ar kopīgiem spēkiem tuvotos mūsu pašu lielajam mērķim – digitālai sabiedrībai digitālā valstī.

Trīs gadu laikā plānots kopīgi informēt un izglītot sabiedrību par daudzveidīgajiem valsts izstrādātajiem e-pakalpojumiem un platformām. Noskaties atklāšanas video!

 

 

 

 

Apmācīti vairāk nekā 1000 digitālie aģenti

Digitālie aģenti ir vēstneši, kas ne tikai paši ir apguvuši un izmanto valsts iestāžu piedāvātos e-risinājumus dažādu dzīves situāciju risināšanā, bet arī, veicot savus ikdienas pienākumus, dalās zināšanās, un palīdz iedvesmot to izmantošanā savus klientus un citus līdzcilvēkus. Līdz 2020.gada vidum mācībās būs bijuši un par digitālajiem aģentiem kļuvuši vismaz 6000 cilvēku. Tie ir valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tajā skaitā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti.

Pirmo sešu mēnešu laikā, no šī gada aprīļa līdz septembrim, kopējais mācību dalībnieku skaits sasniedzis jau 1211 cilvēku jeb digitālo aģentu. Pirmajās digitālo aģentu mācībās piedalījās 1041 bibliotekārs, mācībām notiekot 25 pilsētās visā Latvijā. Visas vietas, kur notikušas digitālo aģentu mācības un pieejami digitālie aģenti, skatāmas digitālajā kartē, kas pieejama portālā daridigitaliarhivs.lv, sadaļā “Digitālajiem aģentiem”.

 

 

 

 

2018. gada 11. septembrī tika sveikta Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centra speciāliste Kristīne Ķilpe, kas ir jau 1000. bibliotekārs – digitālais aģents.

 

 

 

 

Digitālie aģenti iedrošina un palīdz iedzīvotājiem uzsākt valsts e-risinājumu lietošanu. Viņu loma ir vieglā un saprotamā veidā nodot sabiedrībai informāciju un sniegt konsultācijas par e-risinājumiem. Noskaties reportāžas no mācībām un iepazīsties ar mazu daļu no programmas lieliskajiem digitālajiem aģentiem!

 

 

 

 

Izstrādātas dzīves situācijas

Sadarbojoties ar 57 dažādām iestādēm, pusgada laikā ir izstrādātas 15 dzīves situācijas, tajā skaitā soli pa solim e-pakalpojumu izpildes video pamācības. Dzīves situāciju apraksti izveidoti par tādiem tematiem kā tiesību aizsardzība, veselība, izglītība, darbs un pensijas, ģimene un bērni, mājoklis un pārcelšanās, kultūra, vaļasprieki, ceļojumi.

Visus jaunākos dzīves situāciju aprakstus un video pamācības, kā arī ar e-pārvaldes notikumiem saistītās publikācijas, informatīvos materiālus var aplūkot programmas ietvaros izveidotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv atbalsta vietnē https://daridigitaliarhivs.lv/. Līdz šī gada beigām būs pieejamas vēl 10 jaunas dzīves situācijas, kas saistītas ar uzņēmējdarbību un būvniecības procesu. Līdz 2020. gada vidum programmas vietnē kopumā būs pieejami 50 dažādu dzīves situāciju apraksti.

 

 

 

 

 

Radīta vienota grafiskā identitāte

Lai veicinātu e-pakalpojumu atpazīstamību, ir izveidota vienota grafiskā identitāte, kas centrā izvirza jaunu un mūsdienīgu programmas simbolu “ē!”, tādējādi simbolizējot Latvijas valsts pakalpojumu digitalizāciju un daudzveidīgos e-pakalpojumu risinājumus, kas apvienoti vienuviet Latvija.lv. Trijstūra laukumu formas ir dažādas dzīves situācijas, kuras ātri un ērti ir iespējams atrisināt e-vidē. ē! nepārprotami signalizē – mēs esam digitāla sabiedrība un valsts.

 

Mana Latvija logo

 

 

 

Īstenota virkne komunikācijas pasākumu

Programmas ietvaros mēs vēlamies cilvēkus iedvesmot un rosināt izmēģināt kādu no Latvija.lv pieejamajiem valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem. Tieši tāpēc šopavasar tika rīkota plaša programmas atklāšanas kampaņa, kuras laikā plašsaziņas līdzekļos programmas vēstneši – mūziķe un māmiņa Māra Upmane-Holšteine, leģendārais aktieris Mārtiņš Vilsons, kaislīgs ceļotājs un TV raidījumu vadītājs Gustavs Terzens – aicināja dzīves situācijas risināt elektroniski.

 

 

 

Tāpat programmas ietvaros tika aizvadīti vairāki partneru pasākumi, kā “Digitālā nedēļa”, “Strādā jebkur”, četri reģionālie pasākumi Rīgā, Jelgavā, Tukumā un Talsos un ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralēli visām aktivitātēm notiek arī aktīva komunikācija programmas sociālo tīklu profilos (Facebook.com, Twitter.comDraugiem.lv, Instagram.com, Youtube.com), nacionāla un reģionāla līmeņa medijos, kā arī tika rīkoti vairāki tīklošanās pasākumi un vebināri dažādām mērķa grupām, kuros mūsu partneriestādes stāsta par dažādiem e-pakalpojumiem, kas palīdz risināt dzīves situācijas, ir neatņemama sastāvdaļa no programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”. Visi programmas laikā izstrādātie video un vebināri pieejami portāla youtube.com kanālā “Latvija.lv”.

Programmas aktivitātes un rezultāti

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valsts reģionālās attīstības aģentūras dati

** VARAM veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja – klientu apmierinātība ar valsts pakalpojumiem, 2018

Šie rezultāti nebūtu iespējami bez jūsu līdzdalības – tāpēc vēlreiz paldies jums visiem par aktīvu iesaistīšanos programmas aktivitātēs kā Latvijā dzīvojošajiem, tā ārpus valsts robežām, par uzdrīkstēšanos izmantot valsts sniegtās iespējas risināt dzīves situācijas elektroniski. Paldies digitālajiem aģentiem par drosmi un uzņēmību iesaistīties mācībās! Aicinām iedzīvotājus – studentus, uzņēmējus, jaunos vecākus, seniorus un visus pārējos – arī turpmāk būt aktīviem un iesaistīties aktivitāšu programmās, par kuru norisi var sekot līdzi programmas vietnē https://daridigitaliarhivs.lv/.

 

 

 

 

Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr.2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” .