Ziņas

No iespējas ziņot par piesārņotu mežu līdz likumdošanas iniciatīvu iesniegšanai – darot digitāli, var paveikt nozīmīgus darbus!

Sabiedrības iesaistīšanās valsts pārvaldes un sabiedrības procesos ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem. Valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju radītie e-risinājumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem rada arvien plašākas iespējas piedalīties sabiedrības dzīves un valsts pārvaldes procesu uzlabošanā.

Līdzdalības iespējas nodrošina mijiedarbību un komunikāciju starp sabiedrību un valsts pārvaldi, veicina cilvēkos atbildīgu attieksmi un attīsta valsti kopumā. Tāpēc ir īstais laiks, lai iesaistītos un no skatītāja kļūtu par dalībnieku! Kā to izdarīt elektroniski, lasi vietnē daridigitaliarhivs.lv dzīves situācijas aprakstā Līdzdalība valsts pārvaldes un sabiedrības procesos.

Kļūsti par likuma “autoru”

Ikvienam Latvijas pilsonim ir iespēja piedalīties likumu tapšanas procesā, proti – jāsavāc ne mazāk kā 10 000 pilsoņu parakstu par kādu iniciatīvu un, tad ar Kolektīvo iesniegumu var vērsties Saeimā, pieprasot attiecīgas likuma izmaiņas vai jaunu normu ieviešanu. Elektroniski parakstīt (atbalstīt) kādu no izteiktajām iniciatīvām var portālā manabalss.lv. Pašlaik, piemēram, tiek vākti paraksti par mūzikas novirziena saglabāšanu Latvijas skolās, par Operetes teātra atjaunošanu Rīgā, par plastmasas maisiņu izmantošanas aizliegumu un daudziem citiem jautājumiem.

Portāls manabalss.lv dod iespēju ikvienam publicēt savu likumdošanas iniciatīvu un mēģināt savākt nepieciešamo parakstu skaitu. “Parakstīšanās” notiek, autentificējoties ar internetbanku. Šajā procesā var iesaistīties jau no 16 gadu vecuma.

Savukārt pilngadīgam Latvijas pilsonim pašlaik ir iespējams piedalīties parakstu vākšanā  par Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) reģistrētu likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai parakstīt Saeimas pieņemtā likuma atsaukšanas ierosinājumu. Parakstīties par CVK reģistrētām iniciatīvām var gan pašvaldībās klātienē, gan elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”. Šis pakalpojums ir bez maksas.

Mobilie risinājumi vides, valodas un drošības jautājumiem

Sabiedrības iesaistei arvien plašāk tiek izmantotas mobilās lietotnes, ar kuru palīdzību ikviens var ziņot atbildīgajām institūcijām vai uzņēmumiem gan par konstatētajiem pārkāpumiem, gan iespējamajiem apdraudējumiem, gan citiem jautājumiem. Šādas mobilās lietotnes veido arī valsts iestādes, lai operatīvi iegūtu sev nepieciešamo informāciju un spētu ātri reaģēt.

Piemēram, lai rūpētos par sakoptu vidi, Valsts vides dienests (VVD) ir izveidojis mobilo lietotni “Vides SOS”. Konstatējot dabā piesārņotu vietu, vari to nofotografēt, fotogrāfiju augšupielādēt lietotnē un nosūtīt VVD ziņu par pārkāpumu pret vidi. Vēlāk e-pastā saņemsiet informāciju, kā iestāde risinājusi problēmu, par ko esat ziņojis.

Valsts valodas centrs (VVC) savukārt ir izveidojis mobilo lietotni “Valodas draugs”. Ar tās palīdzību varat ziņot VVC, ja

pamanāt iespējamu valsts valodas pārkāpumu vai tieši pretēji – vēlaties uzslavēt latviešu valodai draudzīgu uzņēmumu, preses izdevumu vai tīmekļa vietni.

Mobilo lietotni ir izveidojusi arī Valsts policija (VP) – lietotne “Mana drošība” ļauj sazināties ar operatīvajiem dienestiem, tā palīdz noteikt precīzu cilvēka atrašanās vietu, ja gadījies apmaldīties. Tāpat ar lietotnes starpniecību var ziņot par pārkāpumiem un negadījumiem ceļu satiksmē vai par drošības riskiem internetā. Kam pievērst uzmanību, lietojot internetu, lai pasargātu sevi un savus datus, var uzzināt arī tīmekļa vietnē drossinternets.lv.

 

Kļūsti par brīvprātīgo

Ikviens tiek aicināts kļūt par brīvprātīgo, iesaistoties dažādās aktivitātēs – publisku pasākumu organizēšanā, palīdzības sniegšanā dzīvnieku patversmēm, atbalsta sniegšanā  personām, kuras nonākušas dzīves grūtībās utt.

Lai attīstītu brīvprātīgā darba iespējas, nodrošinātu un koordinētu informācijas apmaiņu starp brīvprātīgajiem un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī nodrošinātu praktisku atbalstu brīvprātīgo darba koordinēšanā visā Latvijā,

Nodarbinātības valsts aģentūra ir izstrādājusi platformu http://www.brivpratigie.lv. Tajā ikviens brīvprātīgā darba organizators var reģistrēties un pieteikt savu brīvprātīgā darba piedāvājumu (misiju). Savukārt brīvprātīgie var sistēmā pieteikties attiecīgajai misijai un iesaistīties tās nodrošināšanā.

Iesaki, novērtē, uzslavē – valsts pārvaldes pakalpojumu novērtēšanas iespējas

Lai uzlabotu valsts pārvaldes iestāžu sniegto pakalpojumu kvalitāti, jūsu kā šo pakalpojumu lietotāju iesaiste ir ļoti svarīga. Ja uzskatāt, ka kādas iestādes darbībā vai sniegto pakalpojumu klāstā nepieciešami uzlabojumi, par to var ziņot Valsts kancelejai, izmantojot tīmekļa vietni Mazaksslogs.gov.lv vai mobilo lietotni “Futbols”. Turpat var arī nobalsot par valsts pārvaldes iestādi vai darbinieku, kura apkalpošanu  jūs vērtējāt īpaši atzinīgi.

Valsts kanceleja aicina informēt par situācijām, ja esat nevajadzīgi mērojis ceļu uz iestādi, lai saņemtu izziņu, esat iesniedzis dokumentus, kas jau ir citas iestādes rīcībā, esat bijis vairākos kabinetos, bet joprojām neesat saņēmis atbildi uz jautājumu, esat vēlējies paveikt vienkāršu lietu, bet tas ir prasījis nesamērīgu laika patēriņu, kā arī par citiem gadījumiem, kad valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšana bijusi laikietilpīga un sarežģīta.