Ziņas

Mājražotājiem formalitātes ātrāk nokārtot elektroniski

Latvijā arvien populārāka kļūst ražošana mājās jeb mājražošana – gan hobija, gan nopietnas ražošanas līmenī. Mājražotāji piedāvā savu produkciju praktiski jebkurai vajadzībai – sākot ar pārtikas produktiem un dzērieniem, līdz smalkiem un unikāliem dizaina priekšmetiem. Ja plāno nodarboties ar mājražošanu, noteikti izpēti nozari regulējošos normatīvos aktus, lai būtu pārliecināts, ka saražotā produkcija ir droša patēriņam un uzņēmējdarbība – likumīga.

 Daudzas formalitātes mājražošanas darba organizēšanai ir veicamas elektroniski, turklāt, mājražotājiem ir iespējams izmantot atvieglotus noteikumus gan uzņēmuma reģistrēšanai, gan nodokļu maksāšanai, kas palīdzēs veiksmīgāk iesākt jauno nodarbošanos.

Plašāka informācija par elektroniskajiem pakalpojumiem, kas var palīdzēt mājražotājiem, lasāma vietnē daridigitaliarhivs.lv dzīves situācijas aprakstā “Ražošana mājas apstākļos”.

Kā reģistrēt savu saimniecisko darbību?

Ja vēlies nodarboties ar pārtikas mājražošanu vai amatniecību, ir divas iespējas, kā reģistrēt savu saimniecisko darbību – kļūt par komersantu, reģistrējot uzņēmumu, vai reģistrēties kā fiziskai personai – saimnieciskās darbības veicējam.

Uzņēmuma reģistrāciju iespējams veikt elektroniski, portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”. Par uzņēmuma reģistrāciju jāsamaksā valsts nodeva. To varēsi izdarīt e-pakalpojuma izpildes laikā. Ja uzņēmuma reģistrēšana pilnībā veikta elektroniski, tad valsts nodeva ir jāmaksā mazāka 90% apmērā. Vairāk par uzņēmuma dibināšanu, uzņēmējdarbības formām un to atšķirībām lasi dzīves situācijā Uzņēmējdarbības uzsākšana.

Mājražošanas uzņēmējdarbības forma var būt arī saimnieciskās darbības veicējs. Tādā gadījumā uzņēmums nav jādibina, bet jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS) vai klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pasi vai personas apliecību (eID karti) un aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu. Vairāk informācijas par saimnieciskās darbības veikšanu lasi VID tīmekļvietnē.

Izvēlies nodokļu un darba algas samaksas veidu

Mājražotājiem un amatniekiem ir iespēja izmantot dažādus nodokļu maksāšanas veidus, izvēloties savai darbībai piemērotāko.

Piemēram, Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir noteikts, ka reģistrācija VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā nav nepieciešama, ja ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība 12 mēnešu laikā nepārsniegs noteiktu apmēru. Vairāk informācijas par PVN maksāšanu lasi VID tīmekļa vietnē.
Amatnieki un mājražotāji var izvēlēties maksāt samazināto patentmaksu – tas  ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Samazināto patentmaksu var maksāt, ja:

  • personai ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu vai ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte;
  • saimniecisko darbību veic jomā, par kuru atļauts maksāt samazināto patentmaksu;
  • saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 3000 EUR un atbilstoši pašas personas prognozei saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu gadu) nepārsniegs 3000 EUR;
  • nenodarbina citas personas un nestrādā algoti darbu (nav algas nodokļa maksātājs).

Vairāk par samazināto patentmaksu un maksāšanas nosacījumiem lasiet Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnē un metodiskajā materiālā Samazinātā patentmaksa.
 
2021. gada 14. janvāra noteikumi Nr. 36 “Kārtība, kādā piemērojama samazinātā patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā” nosaka to profesiju sarakstu, kas var izmantot samazināto patentmaksu, kā arī kārtību, kādā piemērojama samazinātā patentmaksa.
 
Amatnieki un citi noteikumos uzskaitīto profesiju pārstāvji var izvēlēties iegādāties VID patentu uz sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Tās apmērs ir 8 EUR pusgadā vai 17 EUR gadā.

Persona reģistrācijas iesniegumu iesniedz un samazināto patentmaksu samaksā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētā perioda (kalendāra pusgada vai kalendāra gada), kad paredzēts sākt samazinātās patentmaksas piemērošanu. Iesniegumu var iesniegt, izmantojot VID EDS sadaļu “Dokumenti”, izvēlas no veidlapas iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumentu un iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam par reģistrāciju samazinātās patentmaksas veikšanai.

Ja mājražotājs ir saimnieciskās darbības veicējs, tad nodokļus maksā no ienākumiem (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) vispārējā kārtībā. Saimnieciskās darbības veicēja darba alga ir personīgām vajadzībām izņemtie naudas līdzekļi.

Ja esi nodibinājis uzņēmumu, samaksu par savu darbu vari saņemt kā darba algu, noformējot sevi kā darbinieku savā uzņēmumā ar darba līgumu, kurā atrunāts samaksas apjoms, vai arī kā uzņēmuma īpašnieks saņemot dividendes no uzņēmuma peļņas.

Ja savā uzņēmuma nodarbini vēl kādu personu, noderīgu informāciju atradīsi vietnes daridigitaliarhivs.lv dzīves situācijas aprakstā Darbinieku pieņemšana darbā.

 
Kā aizsargāt savu produkciju no atdarinājumiem?
 
Mājražošanā liela nozīme ir uzņēmuma vai produkta nosaukumam, kas nākotnē var tapt par zīmolu. Lielākoties pircēji atceras tieši zīmolu, tādēļ rūpīgi pārdomā, kādu nosaukumu izvēlēties. Lai novērstu iespēju kādam negodīgam ražotājam atdarināt tavas produkcijas zīmolu, to vari reģistrēt kā preču zīmi. Preču zīme var kalpot kā spēcīgs mārketinga instruments, ar ko uzņēmums var veicināt savu preču vai pakalpojumu atpazīstamību. Ar reģistrāciju, preču zīmes īpašniekam tiek piešķirtas izņēmuma tiesības – ekskluzīvas tiesības uz zīmes lietošanu tikai konkrētajam zīmes īpašniekam.

Preču zīmes reģistrē saskaņā ar likumu “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”. Vairāk par preču zīmēm un to reģistrācijas procesu lasi Latvijas Republikas Patentu valdes tīmekļa vietnē. Patentu valdes tīmekļa lapā arī pieejamas datu bāzes, kurās vari pārliecināties, vai tavu iecerēto nosaukumu kāds cits jau nav reģistrējis.

Turpat, Patentu valdē vari arī reģistrēt savu dizainparaugu – amatniecības vai rūpniecības izstrādājuma formu, krāsu salikumu un zīmējumu uz izstrādājuma virsmas, iepakojumu, grafiskus simbolus, zīmējumus un burtveidolus.

Atbalsta iespējas
 
Amatniekiem un mājražotājiem ir iespēja saņemt publisko finansējumu, kā arī pieteikties programmās un projektos darbības uzsākšanai, atbalstam vai attīstībai. Plašāku informāciju par publiskā finansējuma saņemšanas iespējām var saņemt pie lauku attīstības konsultantiem jebkurā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vai Valsts lauku tīkla filiālē visā Latvijā. Informācija atrodama Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnēs.