Ziņas

Latvija sasniedz labus rādītājus publisko pakalpojumu digitalizācijā

Latvija  ir digitāli attīstīta valsts gan nodrošināto pakalpojumu, gan sabiedrības prasmju attīstības ziņā, – par to liecina augstie rādītāji publisko pakalpojumu elektronizācijā un to lietojamībā. Tas Eiropas Savienības (ES) un arī pasaules valstu vidū Latvijai ļauj ieņemt augstas vietas dažādos novērtējumos.

 • 8. vieta ES pēc pakalpojumu elektronizācijas rādītājiem
  Latvija pašlaik ieņem 8. vietu ES dalībvalstu vidū valsts pārvaldes tiešsaistes pakalpojumu pieejamības ziņā. Vēl 2016. gadā Latvija ierindojās 13. vietā. Sabiedrība portālā www.latvija.lv var saņemt vairāk kā 500 dažādus e-pakalpojumus, piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojumus – elektroniska pieteikšanās maternitātes vai paternitātes pabalstu saņemšanai vai iesniegt pieteikumu slimības pabalsta saņemšanai, kad ārsts ir noslēdzis elektronisko darbnespējas lapu.
 • Gada laikā straujš progress atvērto datu pieejamībā
  Latvija strauji progresē atvērto jeb sabiedrībai brīvi pieejamo datu jomā.  ES datu atkalizmantošanas indeksā 2017. gadā Latvija ierindojusies 17. vietā, viena gada laikā sasniedzot vidējos ES rādītājus.  Tas ir 10 vietas augstāk nekā 2016. gadā, kad Latvija starp ES un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm ierindojās 28. vietā.
  Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv šobrīd ir pieejamas 78 datu kopas no 20 dažādām iestādēm.
 • 61 % sabiedrības regulāri izmanto internetbankas pakalpojumus
  Latvijas sabiedrība daudz un regulāri lieto internetu, tostarp īpaši bieži tiešsaistē izvēloties saņemt banku pakalpojumus. 2017. gadā internetbanku regulāri izmantojuši 61,2 % Latvijas sabiedrības, ierindojot Latviju 10. vietā ES valstu starpā un 2. vietā Baltijas valstu vidū.
 • Latvija 2. vietā pasaulē pēc mobilā interneta izmantošanas rādītājiem
  Latvijā ierindojas otrajā vietā, uzreiz aiz Somijas, pēc mobilā interneta izmantošanas rādītājiem (vidēji 8,2 GB mēnesī). Latvijā sabiedrībā kopumā ir augsta interneta lietojamība – pašlaik to ikdienā lieto vairāk nekā 80 % valsts iedzīvotāju.

VARAM_infografikas_2160x4324-4

VARAM_infografikas_2160x4324-4.pdf Lejupielādēt