Ziņas

Kultūras datu hakatons – iespēja skolēniem iegūt vērtīgas balvas

Lai veidotu jauniešu izpratni par kultūras datu – kultūrvēsturiskā mantojuma digitālo kopiju – nozīmīgumu, inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādi un veicinātu kultūrvēsturisko datu atvēršanu un lietošanu, no 6. oktobra līdz 10. novembrim norisināsies Kultūras datu hakatons skolēniem. To rīko Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA), SIA “Dati Group” un SIA “Izglītības sistēmas” (E-klase) .

Šogad hakatons būs veltīts kultūras vēsturiskajos datos balstītu produktu vai pakalpojumu ideju un lietotņu radīšanai. Jauniešu uzdevums – izmantojot kultūrvēsturiskos datus un digitālos objektus, attīstīt idejas par inovatīvām lietotnēm vai to prototipus, kas nodrošinātu sabiedrībai noderīgus produktus un pakalpojumus aizraujošai, jēgpilnai izklaidei un atpūtai, izglītošanās procesam un vēstures izpētei, profesionālajai darbībai, kolektīvajai kopradei (crowd sourcing) utt.

“Kultūrvēsturiskie dati un digitālie objekti – tie ir daudzveidīgi kultūras vēsturiskā mantojuma materiāli: attēli, grāmatas un laikraksti, skaņu ieraksti, muzeju priekšmeti, filmas un raidījumu ieraksti u. c., kam digitalizācijas procesā ir radītas digitālas kopijas vai arī tie ir digitāli radīti. Mēs vēlamies veicināt digitalizēto kultūras datu lietošanu un ar patiesu interesi gaidām, kādas idejas, izmantojot atvērtos kultūrvēstures datus un digitalizētos objektus, radīsies Latvijas skolēniem – jaunajai inovāciju attīstītāju paaudzei. Kā rāda iepriekšējo gadu skolēnu hakatonu pieredze, jauniešu idejas ir svaigas un interesantas, un digitālajā vidē viņi jūtas daudz brīvāk nekā vecākas paaudzes, saskatot iespējas tur, kur tās bieži vien paslīd garām nemanītas pieaugušajiem,” pauž LATA.

“Digitalizācija ļoti strauji ir kļuvusi ikdienišķa, taču nereti tai piešķiram pārāk šauru nozīmi. Digitalizācija nenozīmē tikai elektronisku pakalpojumu saņemšanu vai attālinātu sazināšanos ar iestādēm un uzņēmumiem. Tās ir plašas iespējas inovācijām, dažādu noderīgu risinājumu izstrādei un informācijas pieejamībai. Tāpēc aicinām skolēnus piedalīties hakatonā un paust savas idejas, kā Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības, kas pieejamas digitālu datu formātā, iekļaut ikdienas aktivitātēs visai sabiedrībai noderīgā veidā,” aicina VARAM valsts sekretāra vietnieka amatā digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.

Hakatonā tiks īstenotas divas aktivitātes: hakatons lietotņu un to prototipu izstrādei un ideju ģenerators, kura dalībnieku uzdevums būs radīt, aprakstīt un prezentēt idejas sabiedrībai par noderīgiem produktiem un pakalpojumiem, kas veicinātu kultūrvēsturisko datu un digitalizēto objektu praktisku pielietojumu. Vērtējot hakatona rezultātus, tiks ņemts vērā, cik inovatīvā veidā lietoti atvērtie dati, kā iekļautas jaunākās tehnoloģijas,  idejas ieguvums, lietotnes vai tās prototipa dzīvotspēja jeb sociāli ekonomiskais ieguvums, prezentācija, kā arī tas, cik tuvu rezultātam ir izstrādātais risinājums.

Hakatonā var piedalīties ikviens Latvijas vispārizglītojošo, profesionālo izglītības iestāžu vai interešu izglītības iestāžu audzēknis. Komandā jābūt 1–5 skolēniem, un katrai komandai jābūt piesaistītam vienam ekspertam – skolotājam vai citam pilngadīgam ekspertam (piemēram, kāda bērna vecākam). Viens eksperts var būt piesaistīts vairākām skolēnu komandām. Komanda jāreģistrē ekspertam. Dalība hakatonā ir bez maksas.

Hakatona komandām palīdzēs pieredzējuši mentori gan kultūras vēsturisko objektu un atvērto datu jomā, gan atvērto tehnoloģiju un programmēšanas jautājumos. Aktiviātēs kā mentori komandām iesaistīsies arī Latvijas kultūras akadēmijas Kultūras socioloģijas un menedžmenta studenti lektores Luīzes Dakšas vadībā.

Gan hakatona, gan ideju ģeneratora uzvarētāju komanda balvā saņems 500 eiro, 2. vietas ieguvēji – 300 eiro, bet 3. vietas ieguvēji – 150 eiro; naudas balvas paredzētas arī piesaistītajiem ekspertiem. Tāpat tiks nodrošinātas specbalvas un LNB un citu partneru veicināšanas balvas.

Žūrijā idejas vērtēs LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Tupulis, LNB Digitālās bibliotēkas vadītājs Artūrs Žogla, LNB Sistēmu nodaļas vadītājs Emīls Botris, LNB Tehnoloģiju departamenta direktors un LATA valdes loceklis Jānis Freimanis.

Informācija par pieteikšanos, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem: https://www.lata.org.lv/skolas-2022

Informācija par iepriekšējiem hakatoniem: lata.org.lv/hakatoni