Ziņas

Izmanto tiešsaistes rīkus dabas resursu izmantošanas atļaujas saņemšanai un ērtai dabas resursu nodokļa aprēķināšanai

Iesniegt pieteikumu dabas resursu izmantošanas atļaujas saņemšanai un aprēķināt dabas resursu nodokļa likmi kļuvis daudz ērtāk un vienkāršāk – gan iesniegt pieteikumu, gan aprēķināt nodokli var elektroniski, izmantojot Valsts vides dienesta (VVD) informācijas sistēmu “TULPE”. Viss process – no pieteikuma iesniegšanas līdz atļaujas saņemšanai, notiek elektroniski, tādēļ uzņēmējiem, kuri vēlas izmantot dabas resursus, vairs nav nepieciešamas doties uz iestādi klātienē vai sūtīt dokumentus pa pastu ierakstītā vēstulē.

Kā informē VVD, pēdējo trīs gadu statistikas dati liecina, ka vidēji ik gadu pieteikumu dabas resursu lietošanas atļaujas saņemšanai VVD iesnieguši 75 operatori, piemēram, saistībā ar dīķu ierīkošanu, padziļināšanu, kā arī smilts-grants ieguvi. Tagad IS “TULPE” ir izveidots ērti aizpildāms iesniegums, nodrošināta iespēja pievienot dokumentu kopijas, kā arī iespējams sekot līdzi savu iesniegumu statusa maiņai – operators saņem e-pasta ziņojumus (uz savu profilā norādīto kontaktadresi) gadījumā, ja tiek mainīts iesnieguma statuss.

Izmantojot dabas resursus, ir jāmaksā dabas resursu nodoklis. Lai nodokļa aprēķināšanu padarītu ērtāku, VVD ir izveidojis tiešsaistes kalkulatoru, kas palīdz aprēķināt gan nodokļa likmes, gan atvieglo emisiju aprēķinu mazo katlu māju operatoriem.

Pēc VVD datiem, vidēji ik gadu vairāki tūkstoši uzņēmēju maksā dabas resursu nodokli par izmatotajiem dabas resursiem un mazo katlumāju apsaimniekošanā veiktajām emisijām. Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Kalkulatorā, ievadot konkrētas vielas daudzumu (kilogrami, m3, tonnas, cits), automātiski tiek aprēķināts nodokļa apmērs. Ar šo tiešsaistes rīku var veikt arī emisiju aprēķinu atkarībā no kurināmā materiāla veida (dabasgāze, sašķidrinātā naftasgāze, šķidrais kurināmais, koksne un kūdra), sadedzināšanas iekārtas veida un kurināmā daudzuma. Tas īpaši noderīgi ir mazo katlu māju operatoriem un C kategorijas piesārņojošo darbību veicējiem, jo nav nepieciešams piesaistīt speciālistus ar specifiskām zināšanām šādu aprēķinu veikšanai – viss izdarāms ātri un ērti VVD tīmekļvietnē.

Savukārt, izmantojot aprēķinātos emisiju daudzumus un dabas resursu nodokļa summu, uzņēmējiem ir vieglāk sagatavot pārskatu, kas jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī atvieglo vides datu sniegšanu valsts statistikas pārskatam. Kalkulators pieejams VVD tīmekļvietnē sadaļā “Kalkulatori”.

VVD aicina gan uzņēmējus, gan iedzīvotājus izmantot šo e-pakalpojumu, lai ātrāk un ērtāk sazinātos ar VVD un saņemtu nepieciešamās atļaujas vai informāciju. Visi VVD izveidotie e-pakalpojumi pieejami informācijas sistēmā TULPE. Lai strādātu šajā sistēmā, ir nepieciešams autentificēties, izmantojot elektronisko parakstu vai internetbankas piekļuvi.

Plašākā informācija par dažādiem e-pakalpojumiem, kas saistīti ar vides aizsardzību un uzņēmējdarbību, pieejama vietnē daridigitaliarhivs.lv sadaļā “Dzīves situācijas”.