Iepērcies droši un zini savas patērētāja tiesības

Iepērcies droši un zini savas patērētāja tiesības

Informācija medijiem 13.12.2018.

Preču un dažādu pakalpojumu sniedzēju skaits pieaug katru dienu, tāpēc šobrīd pieejams plašs klāsts ar veikaliem un interneta vietnēm, kur iespējams iegādāties praktiski visu. Tajā pašā laikā plašās iespējas var sagādāt arī nepatīkamus mirkļus, piemēram, palielinās risks saņemt bojātu preci vai nekvalitatīvu pakalpojumu. Tāpēc, lai neapjuktu brīvā tirgus apstākļos,  pieejama virkne ar valsts piedāvātajiem e-pakalpojumiem un instrukcijām, kas ļaus būt drošam par savām tiesībām!

Vairāk uzzināt  iespējams integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” vietnē daridigitaliarhivs.lv pieejamajā dzīves situācijā “Patērētāju tiesības” . Aicinām pievērst uzmanību tam, kurā valstī iegādājaties preci, piemēram, Eiropas Savienībā (ES) reģistrētā interneta veikalā, tad pēc palīdzības var vērsties Eiropas Patērētāju informēšanas centrā Latvijā. Plašāku informāciju un ieteikumus par preču iegādi ES dalībvalstīs un trešajās valstīs aicinām izlasīt PTAC mājaslapā.

Vai uzņēmums ir tiesīgs sniegt pakalpojumus un pārdot preces?

Pērkot preces un saņemot pakalpojumus, vēlamies būt droši, ka uzņēmumi darbojas atbilstoši likumiem, turklāt godprātīgi izturēsies arī pret mums kā patērētajiem. Tāpēc ir e-pakalpojumi, kas palīdz iegūt informāciju par pārdevēja komercdarbību, lai justos drošāk, iegādājoties tā piedāvājumus un tādējādi preventīvi samazinot risku saņemt bojātu preci vai nekvalitatīvu pakalpojumu.  Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnes meklētājā var atrast informāciju par Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem un to komercdarbību, kā arī redzēt, vai uzņēmumam nav uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process, kā arī, vai nav darbības ierobežojumu un komercķīlas.

Tāpat aicinām izmantot publiskas datu bāzes, kurās var pārbaudīt, vai uzņēmums ir tiesīgs tirgot konkrēta veida produkciju, piemēram, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) reģistros  iespējams uzzināt, vai attiecīgais uzņēmums ir ieguvis PVD atļaujas savai darbībai, piemēram, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

Kādos gadījumos ir pārkāptas patērētāja tiesības?

Vienmēr der atcerēties, ka nekas nav triviāls vai vispārzināms. Vienmēr pārliecinieties, ka saņemtajā čekā pirkuma samaksa un mērvienība ir pareizi noteikta un jums ir iespējams pārliecināties par tās atbilstību. Veicot pirkumu, pievērsiet uzmanību, vai no tirgotāja puses tiek nodrošināta vispusīga un pilnīga informācija par preci un tās cenu.

Kādas ir kvalitatīvas jeb līguma noteikumiem atbilstošas preces un pakalpojumi?

Jebkura pirkuma veikšana nozīmē līguma noslēgšanu ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Par darījumu apliecinošu dokumentu ir uzskatāms pirkuma čeks vai cits darījumu apliecinošs dokuments. Galvenais kvalitatīva pirkuma nosacījums ir, ka precei un pakalpojumam nedrīkst būt defektu, kas traucē to izmantot paredzētajam nolūkam. Tajā pašā laikā svarīgi zināt to, kuros gadījumus prece vai pakalpojums nav uzskatāms par defektu, piemēram, ja prece izmantota, neievērojot lietošanas instrukciju. Preču kvalitāti jeb atbilstību līguma noteikumiem nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Kur vērsties, ja neizdodas vienoties ar pārdevēju?

Prioritāri aicinām risināt strīdu ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju pārrunu ceļā, cenšoties panākt mutisku vai rakstisku vienošanos. Atceries, ka pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam 15 darbdienu laikā jāsniedz piekrišanu pildīt prasību vai rakstiski jāsniedz pamatotu atteikumu, taču, ja uzņēmums nesniedz atbildi uz iesniegumu, uzskatāms, ka tas atsakās izpildīt patērētāja prasījumu. Šādā situācijā ir ieteicams vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā.

Ko darīt, ja radušās aizdomas par pakalpojumu kvalitāti?

Ikvienam ir iespēja informēt valsts iestādes arī par dažādu publisku pakalpojumu kvalitāti, piemēram, sniedzot atsauksmi par higiēnas prasību ievērošanu, dzeramā un peldvietu ūdens kvalitāti, troksni, veselības aprūpi, zāļu uzraudzību. Ja jums ir radušās aizdomas par šāda veida pārkāpumiem, sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem, izmantojot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums Veselības inspekcijai”. Par to, kā iesniegt e-pakalpojumu, aicinām noskatīties video.
Ārstniecības riska fonds
Ja esat saskārušies ar situāciju, kad ārstniecības personas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīts kaitējums veselībai, vērsieties Ārstniecības riska fondā, savukārt Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) varēs palīdzēt risināt gadījumus, kad pārtikas tirdzniecības vietās netiek ievērotas higiēnas prasības vai pieejami pārtikas produkti ar beigušos derīguma termiņu. To varēs paveikt zvanot uz PVD tālruni 67027402 vai sūtot e-pasta vēstuli uz adresi pvd@pvd.gov.lv.

Rūpējies par apstākļu kvalitāti savā darbā vietā

Noteikti aicinām pievērst uzmanību arī savai profesionālajai ikdienai. Ja šķiet, ka darba devējs pārkāpj jūsu kā darbinieka tiesības, piemēram, nenodrošinot atbilstošus darba apstākļus, griežaties Valsts darba inspekcijā, ko var ērti izdarīt, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana”.

Papildu informācija:

Vita Krieviņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV 1494

Tālr.: 67026533

E-pasts: prese@varam.gov.lv

 Integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju – fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas, sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir iespējams atrisināt vienuviet internetā – portālā Latvija.lv. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti. Digitālie aģenti konsultēs sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Plašāka informācija par mācībām un to norisi pieejama portāla Latvija.lv atbalsta vietnē – https://daridigitaliarhivs.lv/.

 

 

Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr.2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” .