Ģeoportāls – vienots pieejas punkts ģeotelpiskajai informācijai un pakalpojumiem

Ģeoportāls – vienots pieejas punkts ģeotelpiskajai informācijai un pakalpojumiem

Informācija medijiem 06.03.2020.

Teritorijas plānošana, jaunas mājas celtniecība, ceļu būve vai bērnu rotaļu laukuma izveide – neviena no šīm darbībām nevar tikt veikta, neizmantojot ģeotelpiskos datus, vai tā būtu gruntsūdeņu karte vai infrastruktūras objektu pazemes tīklojums. Lai nepieciešamo informāciju ikviens varētu ērti un ātri atrast vienuviet, jau kopš 2015. gada darbojas portāls Ģeolatvija.lv. Tā uzdevums ir nodrošināt vienotu pieejas punktu valsts un pašvaldību ģeotelpiskajai informācijai, kā arī tās kopīgu izmantošanu gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā.

Stāstot par Ģeolatvija.lv attīstības plāniem Baltijas Ģeotelpiskās Informācijas Tehnoloģiju konferencē (BGTIC), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Elektroniskās pārvaldes departamenta direktors Uģis Bisenieks uzsvēra, ka Ģeoportāla mērķis ir kļūt par “lielāko un modernāko ģeotelpisko datu tiešsaistes “veikalu””, kurš apvienotu gan datu īpašnieku (publicētājus), gan datu izmantotājus.

“Datu pieejamība un tālāka izmantošana tautsaimniecībā ir 21.gadsimta vadmotīvs. Mums jāaizmirst tie laiki, kad katra iestāde glabāja savus datus tikai sev pieejamā veidā un vietā, savukārt tiem, kas vēlējās datus saņemt, bija jāapstaigā iestādes un jāizpilda neskaitāmas darbības, tai skaitā nereti pierādot, kādam nolūkam dati nepieciešami. Daloties ar uzkrātajiem ģeotelpiskajiem datiem, mēs radām iespēju jaunus pakalpojumus vai produktus radīt ātrāk, ērtāk, vienlaikus samazinot gan administratīvo slogu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, gan samazinot valsts pārvaldes uzturēšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus,” tā U. Bisenieks.

Viņš aicināja Ģeolatvija.lv attīstībā piedalīties ikvienu interesentu, kļūstot gan par datu publicētājiem, gan lietotājiem. VARAM pārstāvis uzsvēra, ka portāla izmantošana – datu publicēšana, informācija par pieejamajiem ģeoproduktiem un to iegūšanas veidu – ir bez maksas. Datu publicētāji savukārt var noteikt, vai viņu sagatavotie ģeotelpiskie dati būs pieejami par maksu vai bez maksas. Tāpat ir iespējama atvērto datu publicēšana.

Datu īpašnieks (iestāde, komersants) var noteikt ierobežojumus datu izmantošanai un pieejamībai pēc laika, teritorijas, apjoma, lietotāju loka un citiem parametriem, tā kontrolējot publicēto datu izmantošanu.

Pie katra ģeoprodukta ir norādīts, vai tas ir maksas pakalpojumu un cik maksā tā iegāde. Maksas pakalpojumus lietotājs var iegādāties, autentificējoties Ģeoportālā ar internetbanku vai personas apliecību (eID karti) un izma ntojot  pieejamos elektronisko apmaksas līdzekļus. Tādējādi – vēl pirms datu lejupielādes potenciālais lietotājs tiek informēts par iespējamajām izmaksām un viņam ir iespēja izvēlēties – lietot bez maksas pieejamos ģeoproduktus, vai tomēr samaksāt noteikto summu par konkrētiem datiem.

Ģeoportāla uzdevums ir kalpot par vienoto pieejas punktu valsts un pašvaldību ģeotelpiskajai informācijai, tās kopīgai izmantošanai starp iestādēm un ģeotelpiskās informācijas atkal izmantošanai, iespējama arī privātā sektora uzņēmumos uzkrātās ģeotelpiskās informācijas publicēšana. Tā izveidošanas mērķis ir uzlabot ģeotelpisko datu apmaiņu starp to turētājiem, nodrošināt publiski pieejamus ģeotelpiskos datus elektroniskā formā un elektroniski pieejamus ģeotelpiskās informācijas pamatpakalpojumus plašākai auditorijai. Ģeolatvija.lv jau pašlaik pieejams arī iegultās kartes pakalpojums, proti – ja kādā tīmekļa vietnē nepieciešams ievietot karti ar precīzu objekta atrašanās vietu, var bez maksas izmantot Ģeolatvija.lv resursus. Iegultajā kartes logā ir pieejama informācija no Valsts zemes dienesta un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras – Adrešu reģistrs, administratīvo teritoriju dati, ortofoto kartes, topogrāfiskās kartes,. Kadastra dati u.c.

Ģeolatvija.lv jau pašlaik pieejami vairāk nekā 100 dažādi ģeoprodukti, tas ir – datu kopas, kas attēlotas kartē, ir analizējamas pēc dažādiem parametriem un kuras var izmantot ikviens interesents – gan fiziska, gan juridiska persona. Ģeolatvija.lv var iegūt informāciju gan par Latvijas teritorijas augšņu sastāvu, aizsargājamajām teritorijām, derīgo izrakteņu atradnēm, ģeoloģiskajiem un hidroloģiskajiem urbumiem, jūras telpisko plānojumu, pazemes ūdeņu apgabaliem.

Tāpat pieejamas ortofotokartes, Centrālās statistikas pārvaldes dati par iedzīvotājiem (attēloti kartēs), informācija par valsts robežas joslām, satiksmes infrastruktūru, gaisa trasēm gaiskuģu lidojuma zonām, dažādiem hidrogrāfiskajiem mērījumiem utt.

Ģeoportāla veidotājs un uzturētājs ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), informācija portālā tiek publicēta un uzturēta saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu.

Papildu informācija:

Vita Krieviņa
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV 1494
Tālr.: 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv

 Integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju – fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas, sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir iespējams atrisināt vienuviet internetā – portālā Latvija.lv. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti. Digitālie aģenti konsultēs sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Plašāka informācija par mācībām un to norisi pieejama portāla Latvija.lv atbalsta vietnē – https://daridigitaliarhivs.lv/.

Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.