Ziņas

Eksperti tiekas uz domapmaiņu par Latvija.lv pielāgošanu mobilajām ierīcēm

Līdz ar digitalizāciju mainījušies arī sabiedrības paradumi, un mobilās ierīces kļuvušas par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, tāpēc arī valsts un pašvaldību pakalpojumiem jāseko šīm tendencēm. Lai uzlabotu valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv pieejamību, plānoti papildu uzlabojumi portāla mobilajam risinājumam. Tā veiksmīgai un mūsdienu tendencēm atbilstošai izstrādei 29. septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pulcēja mobilo lietotņu izstrādes, biznesa vides, dizaina un lietotāju pieredzes ekspertus uz kopīgu domapmaiņu, lai uzklausītu jomas profesionāļu redzējumu šajā nozarē.

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv ir izvietota informācija par apmēram 4000 dažādu pakalpojumu, t. sk. sarežģītiem pakalpojumiem, kurus nākotnē plānots padarīt pieejamus arī mobilajā lietotnē. Pasākuma ietvaros tika izstrādāti priekšlikumi, rekomendācijas un ieteikumi, kas ļaus veiksmīgāk attīstīt Latvija.lv mobilo lietotni jau no pirmajiem darba posmiem. Domapmaiņā piedalījās eksperti no SIA “Datigroup”, SIA “Helve”, biedrība “Riga TechGirls”, “Tet”, SIA“New Black”, SIA “Toggl Track”, SIA”LMT”, SIA “Mobilly”, kā arī VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un VARAM. Līdzīgi pasākumi ar dažādiem nozares pārstāvjiem plānoti arī turpmāk.

“Latvijā ir spēcīgi attīstīta telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība un digitālie publiskie pakalpojumi. Valsts pārvaldes digitālo pakalpojumu pieejamības ziņā iedzīvotājiem esam piektajā vietā Eiropas Savienībā, un tas ir vērā ņemams sasniegums. Šos pakalpojumus izmanto 85% Latvijas interneta lietotāju (salīdzinājumam ES vidēji – 65%). Nākamais solis – valsts e-pakalpojumiem no stacionārā datora ir jānonāk iedzīvotāju kabatās, kļūstot par mobilu asistentu un proaktīvu atbalsta sniedzēju iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienas gaitās. Tādēļ ir būtiski apvienot valsts un privātā sektora spēkus, zināšanas, pieredzi un risinājumus, lai saziņu starp valsti un iedzīvotājiem padarītu ērtāku,” pauž VARAM valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.

“Novērtēju, ka valsts pārvalde izrāda iniciatīvu saņemt rekomendācijas no privātā sektora, ir atvērta jaunām idejām un gatava uzklausīt dažādas pieredzes, lai pēc iespējas pilnveidotu to, kā galarezultātā izskatās valsts pakalpojumi elektroniskajā vidē. Mobilās lietotnes izstrāde ir komplicēts process, kas paredz dažādu ekspertu sadarbību, turklāt tehnoloģiju attīstība ir tik strauja, ka procesā nākas būt elastīgiem un spēt pielāgoties. Ir svarīgi dalīties pieredzē un nemitīgi sekot līdzi tendencēm, lai projekta galarezultāts atbilstu konkrētā brīža tendencēm un galalietotāju gaidām,” norāda “Riga TechGirls” vadītāja Anna Andersone.

Kā rāda 2022. gada septembrī veiktās Latvija.lv lietotāju ekspresaptaujas* rezultāti, 44% iedzīvotāju apmeklē šo portālu reizi mēnesī vai biežāk, bet 45% – vienu līdz trīs reizes gadā, galvenokārt valsts pārvaldes e-pakalpojumu izmantošanai (48%). Kaut arī iespēja lietot valsts pārvaldes e-pakalpojumus un saņemt par tiem informāciju norādīta kā galvenais ieguvums, lietojot Latvija.lv, aptaujātie norādījuši arī uz tādām priekšrocībām kā iespēja vienkopus aplūkot savus datus no dažādām valsts informācijas sistēmām, veikt pakalpojumu apmaksu un saņemt informāciju par valsts pārvaldes pakalpojumiem.

Starp galvenajiem kritērijiem, lai izvēlētos lietot Latvija.lv mobilo lietotni, iedzīvotāji minējuši funkcionalitāti, drošību un ērtību, un kā svarīgs funkcionalitātes aspekts minēta iespēja saņemt paziņojumus par proaktīviem valsts pārvaldes pakalpojumiem. Kopumā 70% aptaujāto būtu gatavi izmantot mobilo lietotni, ja tai varēs piekļūt tikai ar drošiem identifikācijas rīkiem, piemēram, eParaksts mobile vai SmartID.

*Aptauja īstenota tiešsaistē no 2022. gada 15. līdz 27. septembrim, aptaujājot 134 respondentus.