Ziņas

E-adreses izmantošanu uzsāk rezerves karavīri

No šā gada 1. februāra saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu e-adrese jāsāk lietot visiem rezerves karavīriem. Savā e-adreses kontā rezerves karavīri saņems pavēsti par iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām. 

Rezerves karavīriem ir pienākums ierasties uz militārajām mācībām pavēstē noteiktajā vietā un laikā, tādēļ savlaicīga un ērta informācijas nodošana ir ļoti svarīga. E-adreses izmantošana pavēstes nosūtīšanai ļaus arī izvairīties no situācijām, kad rezerves karavīrs nesaņem pavēsti, jo nereti nav sasniedzams deklarētās dzīvesvietas adresē.

Rezerves karavīriem e-adreses izmantošana ir paredzēta ne tikai saziņai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem – kā ikviens Latvijas iedzīvotājs rezerves karavīrs to varēs izmantot arī personīgai elektroniskai saziņai ar jebkuru citu valsts un pašvaldību iestādi.

Oficiālā e-adrese rezerves karavīram jāaktivizē pašam. To var izdarīt portālā Latvija.lv, izmantojot identifikācijas rīkus – personas apliecību (eID), drošu elektronisko parakstu un mobilo lietotni “eParaksts mobile”. Ja rezerves karavīram nav eID, to jāpiesaka un jāsaņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.  Kā aktivizēt un lietot elektronisko parakstu var uzzināt mājaslapā http://www.eparaksts.lv.

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir drošs saziņas veids cilvēkiem ar valsti (iedzīvotāja un uzņēmēja digitālā pastkastīte), kā arī vienota saziņas platforma visām valsts iestādēm. E-adreses risinājumu var pielīdzināt jau ierastajai internetbankai – slēgtā vidē, vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, ikvienam e-adreses lietotājam būs pieejams personalizēts un drošs konts, kas nodrošinās oficiālo ziņojumu sūtīšanu, saņemšanu un glabāšanu.

Kopš pērnā gada vidus e-adreses izmantošana ir obligāta visām valsts un pašvaldību iestādēm, bet no šā gada 1. janvāra savu e-adresi var aktivizēt gan iedzīvotāji, gan juridiskās personas. Aktivizējot e-adresi, lietotājs saņem visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras iepriekš tika sūtītas pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.

Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga, to var izveidot jebkurā laikā portālā Latvija.lv. Savukārt juridiskās personas, tostarp Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti, biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas u.c. šobrīd e-adresi var lietot brīvprātīgi, bet no 2020. gada sākuma tā būs obligāta. Šobrīd e-adresei jau pieslēgušās 2708 valsts iestādes un vairāk nekā 2300 fiziskās un 178 juridiskās personas.

Būtiskākos jautājumus par e-adresi var noskaidrot vietnes Mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.

Rezerves karavīri papildu informāciju par e-adreses izveidošanu var iegūt arī Nacionālo bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā “Rezerve”.

Rezerves karavīros ieskaita karavīrus, kuri atvaļināti no profesionālā dienesta, ja viņi sekmīgi apguvuši kareivja pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav noņemti no militārā dienesta uzskaites, un zemessargus pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, ja viņi sekmīgi apguvuši zemessarga pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam bruņoto spēku rezervē, kā arī Latvijas pilsoņus, kuri brīvprātīgi pieteikušies dienestam bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apguvuši noteiktu apmācības kursu, ja viņi nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam bruņoto spēku rezervē.

Rezerves karavīrus var iesaukt uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku vienībās, kā arī uz mobilizācijas mācībām.

 2016. gada 16.  jūnijā Saeimas apstiprinātajā Valsts aizsardzības koncepcijā noteikts, ka bruņotie spēki miera laikā uztur 3000 militāri sagatavotus rezerves karavīrus.