Ziņas

E-adrese – aizmirsti par ierakstītu vēstuli – svarīgo no valsts saņem un nosūti elektroniski

No 2019. gada  1. janvāra ikviens Latvijas iedzīvotājs un uzņēmējs var izveidot savu digitālo pastkastīti jeb e-adresi, lai turpmāk ar valsts un pašvaldību iestādēm sazinātos tikai elektroniski. Saziņai elektroniski ir vairākas priekšrocības – tā nav piesaistīta deklarētajai dzīvesvietai, nav jāpielāgojas pasta un iestāžu darba laikiem, nav izdevumu par pasta pakalpojumiem vai transportu, lai nokļūtu līdz iestādei visa saziņa pieejama jebkurā laikā, glabājas drošā vietā un ir pilnībā privāta.

E-adresē var nosūtīt iesniegumu iestādei un saņemt atbildi vai lēmumu, ja tāds tiek pieņemts, piemēram, par pabalsta piešķiršanu.  Tāpat uz e-adresi pašvaldība nosūtīs paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli, bet jau šogad Centrālā vēlēšanu komisija e-adreses lietotājiem izsūtīja paziņojumus par vēlēšanu iecirkni, uz kuru jādodas balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Saņem informāciju bez starpniekiem un pat neesot mājās

Viens no iemesliem, kādēļ iedzīvotāji nereti nesaņem vai saņem novēloti paziņojumus no valsts un pašvaldību iestādēm, – oficiālā sarakste tiek sūtīta uz deklarēto dzīvesvietu. Tomēr vairāki tūkstoši cilvēku nedzīvo deklarētajā adresē vai dzīvo ārvalstīs, savukārt pastāvīgo adresi nav norādījuši kā vietu, kur viņi ir sasniedzami ikdienā. Līdz ar to, piemēram, paziņojums par uzlikto administratīvo sodu nonāks deklarētajā adresē, neskatoties uz to, ka cilvēks jau ilgstoši dzīvo citā vietā.

Šādos gadījumos e-adrese ir ideāls risinājums, jo jebkurš valsts vai pašvaldību iestādes sūtīts ziņojums nonāks nevis fiziskajā pastkastītē, bet elektroniskajā vidē, kurai e-adreses īpašnieks ziņai var piekļūt jebkurā laikā un vietā, kur vien ir pieejams dators vai viedierīce un internets. Ja iedzīvotājs ir izveidojis e-adresi portālā Latvija.lv, tad šajā gadījumā iestādei ir pienākums vēstuli sūtīt uz e-adresi nevis uz deklarēto adresi.

Risinājums ir ļoti ērts personām, kas dzīvo vai bieži uzturas ārpus Latvijas, jo ir iespēja saņemt un nosūtīt ziņas valsts un pašvaldību iestādēm sev ērtā laikā un vietā, netērējot laiku iestāžu apmeklējumam ierakstītu vēstuļu sūtīšanai un saņemšanai.

Iespēja palīdzēt vecākiem un vecvecākiem

E-adrese ir lielisks risinājums, kā jaunākā paaudze var palīdzēt saviem vecākiem un vecvecākiem oficiālu lietu kārtošanā, lai tuvinieki nepalaistu garām svarīgus sūtījumus no valsts vai pašvaldības iestādēm un nebūtu jādodas uz pastu pēc ierakstītām vēstulēm. Proti – bērni var palīdzēt izveidot vecākiem e-adresi, un, ja nepieciešams – vecāki var pilnvarot bērnu skatīt tiem e-adresē ienākušos ziņojumus. Tādējādi bērni un mazbērni var kļūt par vecāku un vecvecāku oficiālas saziņas “pieskatītājiem” un laikus informēt tuviniekus par saņemtajiem paziņojumiem.

Piemēram, būsi informēts, vai laikus saņemta informācija no pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, tas ir – vai tuvinieki zina, ka pienācis šāds paziņojums un kad jāveic nodokļa nomaksa. Iespēja palīdzēt tuviniekiem ar e-adreses izmantošanu ir veids, kā izvairīties no nepatīkamām situācijām, ja piemirsies aiziet līdz pastkastītei vai pasta sūtījums pazudis citu iemeslu dēļ. Vari arī atgādināt tuviniekam, ka pienācis paziņojums par vēlēšanu iecirkni. E-adresē redzēsi arī saņemtās atbildes vai iestāžu lēmumus, ja iepriekš esi vērsies iestādē ar iesniegumu vai sūdzību.

Vairāk par iespēju pilnvarot tuvinieku skatīt ziņojumus savā e-adresē var lasīt daridigitaliarhivs.lv.

Datu drošība un privātums

E-adresi var pielīdzināt drošam internetbankas risinājumam – slēgtā vidē, pakalpojumu portālā Latvija.lv, ikvienam e-adreses lietotājam ir pieejams personificēts konts, kur tiek nodrošināta ziņojumu sūtīšana, saņemšana un glabāšana. E-adresei ir noteiktas stingras drošības prasības, jo sūtījumi, kas var tikt sūtīti uz un no e-adreses, var saturēt gan personas datus, gan komercnoslēpumu, gan arī sensitīvu informāciju.

Valsts nodrošinātajā digitālajā pastkastītē – e-adresē – ikviens sūtījums glabāsies piecus gadus un tos, atšķirībā no fiziskas pastkastītes, neapdraud ne citu cilvēku ļaunprātība, ne ugunsgrēks, ne vandāļi. Dokumentu atrašanās vienkopus ļauj izvairīties no to nozaudēšanas.

Ikvienam e-adreses īpašniekam tiek garantēts absolūts privātums, tas nozīmē – bez pašas personas piešķirta pilnvarojuma neviena cita persona nevar piekļūt tajā esošajiem ziņojumiem. Ir gadījumi, kad cilvēki izvēlas konfidencialitāti, piemēram, mantojumu jautājumos, saistībā ar administratīvajiem sodiem u.c. Privātums ne vienmēr ir iespējams, lietojot fizisku pastkastīti, īpaši tad, ja kopā dzīvo vairāki cilvēki, kas izmanto vienu pastkastīti.  Šajā gadījumā e-adrese ir piemērotākais risinājums, tikai allaž jāatceras, ka nedrīkst nevienam atklāt pieejas kodus un paroles, vienalga, vai autentifikācijai izmantojat personas apliecību (eID karti) vai mobilo lietotni eParaksts mobile.

Izveido savu e-adresi jau šodien!

Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga. Kopš 2019. gada sākuma par e-adreses “īpašniekiem” kļuvušas jau vairāk nekā 4270 privātpersonas. E-adresi var izveidot, autentificējoties portālā Latvija.lv, izmantojot eID karti vai mobilo lietotni eParaksts Mobile. Plašāk par e-adreses izveidošanu var lasīt daridigitaliarhivs.lv/e-adrese.