E-adrese – 21. gadsimta saziņa starp valsti un iedzīvotājiem

E-adrese – 21. gadsimta saziņa starp valsti un iedzīvotājiem

Informācija medijiem 2019. gada 24. janvārī

Gatis Ozols, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta direktora vietnieks

Kopš šā gada janvāra Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir iespēja izmantot mūsdienīgu un ērtu rīku saziņai ar valsts iestādēm, proti, e-adresi. Iedzīvotāji un uzņēmēji ar vienu klikšķi var aktivizēt iespēju visu saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk veikt elektroniski un vienuviet – savā e-adresē.

E-adrese ir vienota saziņas platforma, kuru var pielīdzināt labi zināmajām internetbankām vai VID EDS sistēmai, – tīmekļvietnē Latvija.lv ikvienam e-adreses lietotājam ir drošs konts, kas nodrošinās valsts iestāžu oficiālo ziņojumu saņemšanu un glabāšanu. Tāpat e‑adrese sniedz iespēju iedzīvotājiem nosūtīt ziņu jebkurai valsts un pašvaldību iestādei.

E-adresi izmanto visas valsts iestādes, un kopš 1. janvāra e-adresi var izveidot ikviens Latvijas iedzīvotājs un uzņēmums. Kopš pērnā gada 1. jūnija e-adresei pieslēgušās vairāk nekā 2600 valsts un pašvaldību iestādes, kas jau nosūtījušas vairāk nekā 170 tūkstošus ziņojumu.

 Piekļuve e-adresei – izmantojot universālu elektronisko identitāti

Aktivizēt e-adresi un piekļūt tai portālā Latvija.lv var ar noteikta līmeņa elektroniskās identitātes līdzekļiem. Pašlaik tie ir personas apliecība (eID karte), eParaksts karte un eParaksts mobile. Ikdienas lietotājam – privātpersonai un mazajam un vidējam uzņēmējam –  piemērotākais būs eParaksts mobile risinājums, jo tā izmantošanai nepieciešams tikai viedtālrunis, savukārt lielākiem uzņēmumiem un organizācijām atbilstošāks varētu būt viedkartes risinājums, jo pēc nepieciešamības to var piesaistīt arī personu identificēšanai iekšējās sistēmās.

Vienkāršā valodā runājot – ja vēlies kļūt par e-adreses lietotāju, tev ir jābūt eID kartei vai risinājumam eParaksts mobile. Latvijā eID kartes ar aktivizētu e-parakstu ir izsniegtas vairāk nekā 400 tūkstošiem iedzīvotāju, un tie visi ir potenciālie e-adreses lietotāji jau tuvākajā laikā. Jāuzsver, ka kopš šā gada 1. janvāra valsts visiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošina neierobežota apjoma bezmaksas e-paraksta izmantošanas iespēju gan eID kartē, gan eParaksts mobile risinājumā, tādējādi vēl vairāk atbalstot iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienas darījumu slēgšanu un norisi digitālajā vidē.

Nereti izskan jautājums, kāpēc e-adresei var piekļūt ar eID karti, eParakstsLV un eParaksts mobile, bet ne ar citiem identitātes apliecināšanas rīkiem. E-adrese ar laiku kļūs par universālu saziņas līdzekli starp valsti un privātpersonām. Personas identifikācijai šī pakalpojuma izmantošanā jābūt universālai un neapšaubāmi drošai, jo sūtījumi, kas var tikt sūtīti uz e-adresi un no tās, var saturēt gan personas datus, gan komercnoslēpumu, gan arī sensitīvu informāciju. Tieši tāpēc ir noteikts, ka e-adreses izveidošanai un piekļuvei nepieciešami kvalificēti personas elektroniskās identifikācijas rīki.

Ko nozīmē kvalificēti? Tas nozīmē, ka šādai identitātes pārbaudei ir noteiktas drošības un tehniskās prasības, kuras regulāri tiek auditētas un uzraudzītas no valsts. Likums noteic, ka identificēšanās ar šādiem rīkiem pielīdzināma personas identitātes apliecināšanai klātienē, t. i., pases vai eID kartes uzrādīšanai. Elektroniskās identifikācijas līdzekļu drošības līmeņu klasifikācija ir harmonizēta starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Attiecīgi Latvijā šobrīd kvalificēti elektroniskās identifikācijas līdzekļi ir eID, eParakstsLV un eParaksts mobile, un neatkarīgi no to izmantošanas – valsts vai privāto pakalpojumu saņemšanai – identifikācija ar tiem juridiski ir pielīdzināma personas identitāti apliecinoša dokumenta uzrādīšanai klātienē.

Runājot par iespējamo kvalificētu līdzekļu klāsta papildinājumu – ikviens identifikācijas pakalpojumu sniedzējs var kvalificēt savu līdzekli, lai tas atbilstu šim līmenim, tomēr pagaidām Latvijā citi identifikācijas rīki šādu statusu nav saņēmuši.

Ērtākais un izdevīgākais saziņas veids

E-adresē saņemtos paziņojumus un dokumentus ikviens varēs apskatīt un nosūtīt, atrodoties jebkur, ja vien pieejama mobilā ierīce vai dators un interneta pieslēgums. Vairs nevajadzēs uztraukties, ka, atrodoties ārpus valsts, var palaist garām kādu svarīgu informāciju. Brīvā brīdī mobilajā tālrunī varēs pārbaudīt elektroniskās pastkastītes saturu. Īpaši ērti tas ir tautiešiem, kuri ilgstoši dzīvo ārzemēs. Arī uzņēmēji arvien vairāk savu ikdienas darbību pārceļ uz elektronisko vidi, un ir pašsaprotami, ka arī saziņai ar valsti jānorit elektroniski.

Vairāk nekā 70 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju nav fizisku pastkastīšu, daļai cilvēku bieži vien atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, savukārt liels skaits Latvijas valstspiederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs. E-adrese nodrošinās ātrāku, ērtāku un drošāku, kā arī efektīvāku saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts un pašvaldību iestādēm un iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Līdz šim iedzīvotājiem un uzņēmējiem pilnībā elektroniski saziņu bija ierasts veikt ar noteiktām iestādēm – Valsts ieņēmumu dienestu, Lauku atbalsta dienestu u. c. –, bet tagad, aktivizējot e-adresi, rodas iespēja elektronisko saziņas veidu izvēlēties un noteikt kā primāro ar visām valsts un pašvaldību iestādēm.

 E-adrese taupīs resursus

E-adrese ietaupīs laiku un samazinās izdevumus dokumentu sagatavošanai, drukāšanai un nosūtīšanai pa pastu. Tas attiecas uz abām pusēm – gan iedzīvotājiem, gan valsts iestādēm. Aprēķini liecina, ka valsts varētu ietaupīt aptuveni 1,4 miljonus eiro gadā, ja 90 procentu esošās dokumentu aprites būtu elektroniska. Patlaban ar e-adreses starpniecību izsūtīti vairāk nekā 170 tūkstoši ziņojumu.

Tāpat oficiālās elektroniskās saziņas ieviešana būtiski samazinās administratīvo slogu un ļaus optimizēt iestāžu iekšējos resursus, jo iestādēm vairs nevajadzēs izstrādāt un uzturēt individuālus risinājumus drošai saziņai ar iedzīvotajiem – valstī ir izveidots vienots risinājums, kas pieejams ikvienai valsts un pašvaldības iestādei.

 Oficiālās e-adreses attīstības perspektīvas

 Oficiālās e-adreses ieviešana ir tikai viens no soļiem iedzīvotāju un uzņēmumu drošai elektroniskajai saziņai ar valsts pārvaldi.

Nākamais būtiskais solis e-adreses darbības jomas paplašināšanā būs tiesu sistēmas pieslēgšana e-adresei – normatīvie akti noteic, ka tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas administratori e-adreses sistēmai obligāti pievienosies no 2020. gada. Nākotnē tā kalpos arī kā viens no kanāliem e-rēķinu apritei starp iedzīvotājiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un valsts iestādēm.

Izmantot digitālās iespējas

Ikviens iedzīvotājs ir aicināts aktivizēt oficiālo e-adresi portālā Latvija.lv. Vairāk informācijas par e-adresi un tās izmantošanas iespējām iespējams iegūt tīmekļvietnē daridigitaliarhivs.lv/eadrese. Ņemot vērā, ka no 2019. gada janvāra e-paraksts un elektroniskā identifikācija eID kartēs un eParaksts mobile risinājumā iedzīvotājiem tiek nodrošināta bez maksas, aicinām ikvienu iedzīvotāju tos iegūt un izmantot ne tikai saziņā ar valsts iestādēm, bet arī privātajos darījumos. Uzskatāms, ka ilgtermiņā valsts nodrošinātie un ikvienam iedzīvotājam pieejamie elektroniskās identifikācijas līdzekļi tiks arvien plašāk izmantoti arī privātā sektora e-pakalpojumu saņemšanai, kļūstot par ikviena iedzīvotāja drošo universālo e-atslēgu.

 

 

 

Papildu informācija:

Vita Krieviņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV 1494

Tālr.: 67026533

E-pasts: prese@varam.gov.lv

 

Integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju – fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas, sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir iespējams atrisināt vienuviet internetā – portālā Latvija.lv. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti. Digitālie aģenti konsultēs sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Plašāka informācija par mācībām un to norisi pieejama portāla Latvija.lv atbalsta vietnē – https://daridigitaliarhivs.lv/.

 

 

Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.