Ziņas

Domā digitāli 4. diena: “E-aprīkots iedzīvotājs un uzņēmējs” tiešraide

? Uzzini, kā, izmantojot dažādus valsts nodrošinātus rīkus un e-pakalpojumus, ir iespējams padarīt savu ikdienu ērtāku un nepieciešamās formalitātes nokārtot, neejot uz iestādēm klātienē. Ērti saņem sev nepieciešamo informāciju, nosūti elektroniski parakstītas vēstules, līgumus, kā arī veic saraksti ērti un vienuviet savā e-adresē. Eksperti dalīsies ar pieredzi un reāliem piemēriem.

Programma:

? 10:00 – 10:05 Uzruna. ĀRIS DZĒRVĀNS, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos
? 10:05 – 10:10 Uzruna. EDMUNDS BEĻSKIS, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs
? 10:10 – 10:35 E-aprīkots iedzīvotājs un uzņēmējs – personas apliecība (eID karte), e-paraksts un e-adrese – ērtākai un ātrāka savstarpējai saziņai un formalitāšu kārtošanai ar valsti. LIENE STRAZDIŅA, Publisko pakalpojumu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā projekta aktivitātes koordinatore, VARAM
? 10:35 – 11:00 eParaksts. Aprīkojam iedzīvotājus ar jaunam iespējām! VINETA SPRUGAINE, Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja, LVRTC