Digitālo aģentu karte

Digitālo aģentu un līderu kartēs ir atspoguļota informācija par iestādēm, kur pieejams apmācītu klientu apkalpošanas speciālistu atbalsts e-risinājumu izmantošanā.

Gadījumā, ja tev nepieciešams atbalsts dzīves situāciju risināšanā, kas nav digitālo aģentu vai līderu iestādes kompetencē, lūdzam vērsties Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai publiskajās bibliotēkās, kurās ir pieejami arī brīvpieejas datori patstāvīgai e-pakalpojumu izmantošanai.

Digitālie aģenti ir apguvuši un izmanto valsts iestāžu e-risinājumus dažādu dzīves situāciju risināšanā, kā arī palīdz iedvesmot to izmantošanā citus (savas iestādes kolēģus un klientus).

Vērsies pie digitālā aģenta, ja tev nepieciešams atbalsts konkrētās iestādes e-pakalpojumu izmantošanā!

Digitālie līderi ir apguvuši digitālo aģentu līmeņa iemaņas un personības testu rezultātā identificēta to spēja veikt zināšanu un iemaņu multiplikatora funkcijas. Digitālie līderi ir izglītoti strukturēti mācīt un konsultēt e-prasmju jomā, t. sk. digitālo aģentu līmenī.

Vērsies pie digitālā līdera, lai saņemtu atbalstu konkrētā dzīves situācijā vai e-pakalpojuma izmantošanā, kā arī digitālais līderis ir kompetents veikt savas iestādes darbinieku un klientu apmācību sniedzot informāciju par iegūtajām zināšanām!

2021. – 2022. gada izglītoto DIGITĀLO LĪDERU karte

2018. – 2020. gada izglītoto DIGITĀLO AĢENTU karte

Kartes leģenda
 
Bibliotēka
 
Izglītības iestāde
 
Nevalstiska organizācija
 
Pašvaldības iestāde
 
Valsts iestāde
 
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)