Ziņas

Digitālās nedēļas norisēs iesaistās visa Latvija

Jau desmito reizi Latvijā notiek Digitālā nedēļā, un šogad tās norisēs iesaistījušies 117 Latvijas novadi un pilsētas, aicinot iedzīvotājus izvēlēties kādu no 514 pasākumiem savu e-prasmju pilnveidošanai. Digitālās nedēļas mērķis ir mazināt digitālo plaisu sabiedrībā, tā notiek visā Eiropā, bet Latvija allaž ir viena no aktīvākajām dalībniecēm gan aktivitāšu, gan apmeklētāju skaita ziņā.

Pētījumu dati rāda, ka internetu Latvijā lieto apmēram 87% valsts iedzīvotāju, mobilos telefonus izmanto vismaz 98%, viedtelefonus – vismaz 60% iedzīvotāju[1]. Pēdējo gadu laikā ir panākts būtisks progress digitālo publisko pakalpojumu jomā, tomēr vienlaikus mūsu sabiedrības digitālo prasmju līmenis ir zems un arī tehnoloģiju izmantošana uzņēmējdarbībā ir zem vidējā Eiropas rādītāja[2]. Tāpēc, runājot par viedu valsts, sabiedrības un uzņēmējdarbības digitālo transformāciju, uzmanības centrā jābūt ieguldījumam sabiedrības izglītošanā.

Būtiski ir pieņemt pārdomātus un izsvērtus lēmumus, kas dotu labumu gan katram cilvēkam individuāli, gan sabiedrībai kopumā, šodien “Digitālās nedēļas” atklāšanā uzsvēra amatpersonas. “Digitālo nedēļu” šodien atklāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa un Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos Jānis Upenieks.

“Digitālā nedēļa ir iniciatīva, kas mudina cilvēkus apzināties, ka e-prasmes ikvienam ļauj ietaupīt ne vien laiku un izmantot digitālās priekšrocības, bet arī kļūt konkurētspējīgākam. Arvien pieaug prasība pēc digitālām prasmēm, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aizvien vairāk integrējas visdažādākajās nozarēs, biznesa produktos un pakalpojumos. Aicinu gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus šīs nedēļas laikā pilnveidot savas digitālās prasmes un iepazīt valsts un pašvaldību piedāvāto e-iespēju klāstu. Visas sabiedrības e-prasmju attīstīšana cels pakalpojumu kvalitāti kopumā”, atklājot “Digitālo nedēļu” sacīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce.

“IKT nozare un digitālā infrastruktūra Latvijā aug straujāk nekā sabiedrības e-prasmes. Tāpēc gadskārtējā “Digitālā nedēļa” ir lieliska iespēja kā iedzīvotājiem, tā arī uzņēmumiem piedalīties visdažādākajās aktivitātēs, lai pilnveidotu un attīstītu savas digitālās zināšanas un iemaņas. Tas ir būtiski, jo valstīs ar augstāku digitalizāciju ir arī augstāka produktivitāte, kas pozitīvi ietekmē kopējo sabiedrības labklājības līmeni”, atklāšanā uzsvēra LIKTA prezidente Signe Bāliņa. “Kā norāda LIKTA kampaņas “Gudrā Latvija” uzņēmumu aptauja, tad tieši izglītošana ir viens no digitālās attīstības stūrakmeņiem. Proti, 47% aptaujāto norāda, ka digitālās sabiedrības veidošanai izšķiroša loma ir sabiedrības izglītošanai, 33% norāda, ka ir jāpaaugstina arī valsts institūciju amatpersonu digitālās kompetences, savukārt 35% domā, ka būtu nepieciešams pilnveidot pamatzināšanas IT risinājumos. Gudra sabiedrība var būt tikai izglītota sabiedrība, tāpēc izmantosim šīs nedēļas iespējas, lai uzzinātu, iemācītos un iedrošinātu arī līdzcilvēkus apgūt e-prasmes”.

“Valstij ir jārada apstākļi, lai sabiedrība varētu kļūt digitāla. Valstij jārada apstākļi, lai uzņēmumi var celt savu konkurētspēju, atbalstot inovācijas, jaunu tehnoloģiju ieviešanu un izglītošanos digitālajos jautājumos,” sacīja Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos Jānis Upenieks.

Savukārt paneļdiskusijā “Sabiedrības, valsts un uzņēmumu digitālā transformācija” iesaistījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis, “Microsfot Latvia” vadītāja Renāte Strazdiņa, Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktors Gatis Silovs, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta un uzņēmējs, programmas “Mana Latvija. Dari digitāli!” vēstnesis Enno Ence.

Renāte Strazdiņa, Microsoft vadītāja Baltijā: “IKT nozares pārstāvju atbildība ir palīdzēt arī citu nozaru un profesiju pārstāvjiem paņemt maksimumu no tehnoloģiju attīstības iespējām. Tāpēc Microsoft, tāpat kā iepriekšējos gados, aktīvi iesaistās gan Digitālajā nedēļā, kuras svarīgākais uzdevums ir iedvesmot izmēģināt un attīstīt savas digitālās prasmes ikvienam, gan arī ikdienā organizē seminārus, mūžizglītības kursus, izglītojošas spēles tehnoloģiju pratības veicināšanai. Ceru, ka Digitālās nedēļas aktivitātes ne vienam vien būs impulss noticēt, izmēģināt un attīstīt savas digitālās prasmes jeb digitālo identitāti, kas ļauj darboties ārpus ierastajām robežām un sasniegt vairāk.”

Kā jau iepriekš ziņots, “Digitālās nedēļas” laikā tiks organizēti pasākumi, lekcijas un praktiskas nodarbības visos Latvijas reģionos: skolās, bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Tāpat būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos. Šogad būtiskākie pasākumos apskatītie temati būs digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam, sabiedrības, valsts un uzņēmumu digitālā transformācija, digitālā identitāte un citi. Visu pasākumu plānu var atrast www.eprasmes.lv un portālā kurp.es.

Ikgadējā informatīvā kampaņa “Digitālā nedēļa 2018”, agrāk dēvēta par “E-prasmju nedēļu”, visā Latvijā norisinās no 25. līdz 29. martam. Tā Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas “All Digital Week”. To organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un LIKTA, sadarbībā ar Microsoft Latvia, Latvijas Valsts radio un televīzijas centru un Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC). Pērn kampaņas laikā visā Latvijā aktivitātēs iesaistījās 24 000 iedzīvotāju.

[1] https://datareportal.com/reports/digital-2019-latvia

[2] http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/lv-desi_2018-country-profile-lang_4AA73DB4-0419-7542-DFB05BCC7A78BF7D_52350.pdf