Ziņas

Digitālais palīgs bioloģiskajām saimniecībām  – e-pakalpojumi

Arvien vairāk cilvēku Latvijā cenšas piekopt veselīgu dzīvesveidu,  pievēršot uzmanību pārtikas izcelsmei un izvēloties bioloģiski audzētus produktus. Tas mudina lauksaimniekus iegūt bioloģiskās lauksaimniecības statusu. Lai to iegūtu, saimniecībai jāatbilst vairākiem noteikumiem. Savukārt nepieciešamās atļaujas, lai veiksmīgi nodarbotos ar bioloģisko lauksaimniecību, kā arī  citus dokumentus – visērtāk kārtot elektroniski.

 Ja zemnieks vēlas savus produktus – augļus, dārzeņus, graudaugus u.c. audzēt bioloģiski, viņam jābūt gatavam saimniekot, izmantojot dabiskas metodes, nelietojot ķīmiskos pesticīdus un minerālmēslus, t.i. nezāles un kaitēkļus neiznīcināt ar indēm, bet kultūraugu ražību nodrošināt, veidojot veselīgu augsni. Svarīgi arī izmantot vietējiem klimata apstākļiem piemērotu un pret slimībām izturīgu stādāmo materiālu un  veselīgas augu sēklas.

Plašāka informācija par elektroniskajiem pakalpojumiem, kas var palīdzēt bioloģiskajā saimniekošanā, lasāma vietnē daridigitaliarhivs.lv dzīves situācijas aprakstā “Bioloģiskā augkopība”.

Par bioloģisko saimniecību – soli pa solim

Saimniecību pārveidot par bioloģisko nevar vienā dienā, nedēļā vai gadā, tas ir ilgs process, kas prasa rūpīgu darbu un nereti arī pašu saimnieku domāšanas maiņu. Lai saimniecība iegūtu bioloģiskās saimniecības statusu, ir jāiziet vairāki posmi. Vispirms jāatsakās no jebkādu pesticīdu un minerālmēslu lietošanas saimniecībā. Nākamais solis – jāiesniedz pieteikums sertifikācijai vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijām: biedrībā “Vides kvalitāte” vai SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”. Pēc tam jāiziet pārejas periods, tikai pēc kura var iegūt bioloģiskās saimniecības sertifikātu.

Ko darīt, ja nav pieejamas bioloģiski audzētas sēklas?

 Ja vēlies izmantot bioloģiski audzētas sēklas vai stādus, pārliecināties, vai tādi ir pieejami, var Valsts augu aizsardzības dienesta uzturētajās datu bāzēs “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un sēklas kartupeļu datu bāze” un “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības veģetatīvās pavairošanas materiālu datu bāze”.

Gadījumos, kad nav pieejamas bioloģiski ražotas sēklas vai stādi, bioloģiskajiem lauksaimniekiem ir atļauts izmantot arī sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi. Tomēr, šādā gadījumā jāizpilda vairākas darbības.  Abas iepriekš minētās bioloģisko sēklu un pavairošanas materiālu datu bāzes tiek aktualizētas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”. Ja pēc noteikumos ietvertā termiņa datu bāzēs joprojām nav pieejama informācija par bioloģiski audzētām sēklām vai stādiem, lauksaimnieks var pieprasīt individuālo atļauju konvencionālās izcelsmes sēklu un stādu materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Atļaujas saņemšanas kārtība un iesniegumu veidlapas pieejamas Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) interneta vietnē. Lai saņemtu atļauju, jāaizpilda un VAAD  jāiesniedz veidlapa “Iesniegums atļaujas saņemšanai sēklas (sēklu maisījumu) vai sēklas kartupeļu izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi” vai “Iesniegums atļaujas saņemšanai veģetatīvās pavairošanas materiāla izmantošanai, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi”.

Veidlapu var iesniegt, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu info@vaad.gov.lv vai uz iestādes e-adresi. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt klātienē VAAD vai tā reģionālajā nodaļā.

Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.  Piemēram, par atļaujas izsniegšanu tādu sēklu lietošanai, kas nav audzētas bioloģiski, valsts nodeva ir 7,11 eiro. Ar citu nodevu apmēriem var iepazīties jau minētajos noteikumos.

Kā atrast sev tuvāko bioloģisko saimniecību ?

 Savukārt klientiem, kuri vēlas pārliecināties, vai piedāvāta produkcija tiešām audzēta un ražota bioloģiskajā saimniecībā, vērts apskatīt sarakstu, kurā iekļauti bioloģiskajā lauksaimniecībā iesaistītie uzņēmēji, proti – visi tie, kas saņēmuši bioloģiskās saimniekošanas sertifikātu. Saraksts ikvienam brīvi pieejams Lauksaimniecības datu centra tīmekļa vietnē. Tajā var atrast katrā Latvijas pagastā saimniekojošos bioloģiskos zemniekus, kā arī meklēt pēc nozares vai produkcijas veida. Piemēram, Alsungas novadā reģistrēti 15 augkopji, kas saņēmuši bioloģiskās saimniekošanas sertifikātus, bet Ķekavas novadā reģistrēti četri bioloģiskie augkopji. Bioloģiski tiek audzēti graudaugi, pākšaugi, augļu koki, dārzeņi, pat siens.