Bibliotēka – vieta, kur spert pirmos soļus e-pakalpojumu pasaulē

Bibliotēka – vieta, kur spert pirmos soļus e-pakalpojumu pasaulē

Informācija medijiem 07.10.2019.

Sandra Ozoliņa, Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) direktora vietniece

Sen pagātnē ir tas laiks, kad bibliotēku galvenais pienākums bija grāmatu izsniegšana. Šobrīd bibliotēkas, īpaši lauku reģionos, ir vietējais kultūras un sociālās dzīves centrs ar daudzfunkcionālu pakalpojumu piedāvājumu. Jo tālāk no lielajām pilsētām, jo biežāk tieši bibliotēka ir pirmais pieturas punkts, kur iedzīvotājs dodas izmantot e-pakalpojumus, jo bibliotēkā ir pieejama gan tehniskā infrastruktūra – dators, printeris, gan bibliotekārs ar savu padomu.

Bibliotekāri sekmīgi pilda savu misiju un uzdevumus 21.gadsimtā – aktīvi bibliotēku apmeklētājiem piedāvājot gan konsultācijas, gan mācības par to kā risināt dzīves situācijas, izmantojot dažādas digitālās iespējas. Tāpat bibliotēkās notiek izklaidējoši un izzinoši pasākumi, kuru laikā bibliotēkas apmeklētājs atraktīvā veidā tiek iepazīstināts gan ar jaunajām tehnoloģijām, gan dažādiem e-pakalpojumiem un izziņas iespējām tīmeklī. Globālās informācijas laikā darbs ar apmeklētājiem prasa daudzpusīgu un dinamisku pieeju. Bibliotekāri regulāri papildina savas zināšanas, tai skaitā aktīvi iesaistās programmas “Mana Latvija. Dari digitāli!” digitālo aģentu mācībās. Visā Latvijā pašlaik ir vairāk nekā 1400 bibliotekāri – digitālie aģenti*, kuru misija ir palīdzēt iedzīvotājiem apgūt valsts pārvaldes e-pakalpojumu lietošanu.

Latvija informācijas tehnoloģiju un e-pakalpojumu jomā ir attīstīta valsts ar plaša spektra piedāvājumu sabiedrībai, tādēļ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotā akcija “Dienas bez rindām” ir ļoti būtisks un vajadzīgs pasākums. Akcijas laikā bibliotēkās iedzīvotājiem tika plaši stāstīts par iespējām, kādas tiem ir pieejamas komunikācijā ar valsts pārvaldi. Ļoti svarīgi ir iedrošināt iedzīvotājus izmantot digitālās iespējas, lai sazinātos ar valsti ērtākā un efektīvākā veidā. Bibliotēku iesaiste šajā akcijā ir ļoti nozīmīgs solis sabiedrības izglītošanā par e-pārvaldes piedāvātajām iespējām. Līdzšinējā prakse pierāda, ka bibliotekāru darbs visprecīzāk atbilst tam, ko varam raksturot ar vārdu “iedrošināt”. Mēs patiešām varam būt lepni ar saviem bibliotekāriem, jo viņi ir apguvuši un prot likt lietā ļoti daudzas prasmes, par ko liecina arī bibliotēku augstā aktivitāte un zināšanas piedaloties viktorīnā akcijas “Dienas bez rindām” ietvaros.

Bibliotēku resursi – digitālā formātā

Pašu bibliotēku resursi mainās. Protams, “klasiskās” grāmatas allaž būs bibliotēkas sastāvdaļa, tomēr arvien vairāk informācijas resursu kļūst digitāli. Dažādi meklēšanas katalogi, elektroniskas datu bāzes, dokumenti un periodika digitalizētā veidā, galu galā – grāmatas digitālā formātā – tas viss jau šodien pieejams ikvienā Latvijas bibliotēkā. No šī gada sākuma Kultūras informācijas sistēmu centrs visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās lietotājiem piedāvā jaunu, inovatīvu pakalpojumu – iespēju bez maksas lasīt latviešu un tulkotās literatūras darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Izmantojot tehnoloģiju iespējas, mēs izvēlamies jaunus risinājumus un piedāvājam kvalitatīvu saturu bibliotēku lietotājiem. “3td e-GRĀMATU bibliotēka” vietnē www.3td.lv ir vēl viens moderns un atraktīvs veids, lai uzrunātu lasītāju, veicinātu lasīšanas tradīciju un popularizētu to, īpaši jauniešu vidū.

Bibliotēkā uzzināsiet arī par nesen radīto, augstas pievienotās vērtības e-pakalpojumu Hugo.lv, ko nodrošina KISC. Tas ir pārbaudītas kvalitātes automātiskais tulkotājs angļu, krievu un latviešu valodām – Hugo.lv ir valsts pārvaldes valodu tehnoloģijas platforma, kas piedāvā runas atpazīšanas un runas sintēzes funkcijas. Proti, varam veikt sapulču un interviju ierakstus, ko Hugo.lv automātiski atšifrēs rakstītā veidā. Savukārt cilvēkiem ar disleksiju un vājredzību var noderēt runas sintēzes pakalpojums, ar kura palīdzību rakstītu tekstu Hugo.lv izrunā cilvēka uztverei draudzīgā tempā un tonī.

Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas ietvaros ir radīts unikāls pašvaldību publisko bibliotēku vienotais tīkls, kurā bibliotēku apmeklētāji bez maksas digitālajā vidē var iepazīties ar autortiesībām aizsargātiem darbiem, kuri radīti Latvijā, piemēram, bibliotēkas datora ekrānā noskatīties kādu no latviešu pazīstamajām kinofilmām portālā filmas.lv vai izvēlēties ierakstus no digitalizēto video un audio portāla diva.lv, kas piedāvā unikālus materiālus no Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio arhīviem.

Bibliotēkās notiek  komunikācija, socializēšanās, jaunu prasmju un zināšanu ieguve, daudzveidīgas informācijas piedāvājums un atbalsts šīs informācijas atlasē un meklēšanā. Tādēļ mūsdienās vēl jo aktuālāks ir Alberta Einšteina slavenais teiciens: “Vienīgā lieta, kas tev pilnīgi noteikti jāzina, ir bibliotēkas atrašanās vieta.”

*Sev tuvāko digitālo aģentu meklē Digitālo aģentu kartē.

 Integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju – fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas, sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir iespējams atrisināt vienuviet internetā – portālā Latvija.lv. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti. Digitālie aģenti konsultēs sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Plašāka informācija par mācībām un to norisi pieejama portāla Latvija.lv atbalsta vietnē – https://daridigitaliarhivs.lv/.

 

Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.