1000 skolotāji visā Latvijā kļuvuši par digitālajiem aģentiem

1000 skolotāji visā Latvijā kļuvuši par digitālajiem aģentiem

Informācija medijiem 30.04.2019.

 Programmas “Mana Latvija. Dari digitāli!” organizētajās digitālo aģentu mācībās no 2018. gada aprīļa līdz šim piedalījušies jau gandrīz 3000 cilvēku – bibliotekāri, skolotāji, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, žurnālisti. Pērn rudenī tika sveikts 1000. digitālais aģents – bibliotekārs, bet šodien, 1000.digitālā aģenta – skolotāja titulu saņēma Rīgas 63. vidusskolas svešvalodu skolotājs Viktors Vaļkovskis.

 “Diskutējot par izglītības satura reformu, bieži tiek minēts, ka skolotājiem jākļūst modernākiem, jāseko līdz aktualitātēm un jāprot bērniem iemācīt lietas, kas viņiem nākotnē praktiski noderēs. Skolotāju aktīvā iesaistīšanās digitālo aģentu mācībās apliecina, ka pedagogi ir ļoti atvērti digitālajai pasaulei un labprāt izmanto e-vides priekšrocības. Savas zināšanas viņi labprāt nodod tālāk gan skolēniem, gan to vecākiem, gan kolēģiem, tādejādi iesaistot arvien plašāku sabiedrības daļu e-pakalpojumu izmantošanā,” uzsver Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis.

Kopš 2018. gada pavasara, kad programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli” ietvaros tika uzsāktas digitālo aģentu mācības, dzīves situāciju risināšanu elektroniski apguvuši vairāk nekā 1400 bibliotekāri 32 Latvijas pilsētās, skolotāju mācību grupas organizētas 23 pilsētās, 18 pilsētās mācībās piedalījušies vairāk nekā 800 valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, kā arī organizēta viena mācību grupa žurnālistiem.

Digitālie aģenti ir programmas vēstneši, kas ne tikai paši ir apguvuši un izmanto valsts iestāžu piedāvātos e-risinājumus dzīves situāciju risināšanā, bet arī iedvesmo un māca to izmantošanu līdzcilvēkiem. Viņi gūst zināšanas par noteiktās dzīves situācijās noderīgiem valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem, to lietošanas soļiem un priekšrocībām, eID kartes, e-paraksta un e-adreses izmantošanu, kā arī tiek informēti par personas datu aizsardzības principiem un drošību internetā. Līdz pat 2020. gada pavasarim plānots mācīt 6000 digitālo aģentu. Plašāka informācija par digitālajiem aģentiem un digitālo aģentu karte pieejama programmas vietnē daridigitaliarhivs.lv

Lai digitālajiem aģentiem izveidotu iespējami kvalitatīvāku mācību saturu un materiālus, to izstrādē ir iesaistītas valsts un pašvaldību iestādes, kuru nodrošinātie e-risinājumi iekļauti dzīves situāciju aprakstos. Vietnē daridigitaliarhivs.lv pašlaik publicētai jau 30 dzīves situāciju apraksti, kurus ikviens var izmantot, lai labāk orientētos vairāk nekā 650 portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu klāstā.

 Papildu informācija:

Vita Krieviņa
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV 1494
Tālr.: 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv

 Integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju – fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas, sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir iespējams atrisināt vienuviet internetā – portālā Latvija.lv. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti. Digitālie aģenti konsultēs sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Plašāka informācija par mācībām un to norisi pieejama portāla Latvija.lv atbalsta vietnē – https://daridigitaliarhivs.lv/.

 

 

 

Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.